Borgermøde om kommuneplan i Rørup

Der sker meget i Rørup Sogn i disse år, og der kan være mere på vej. Derfor blev der afholdt borgermøde i Rørup Borgerhus den 12. januar. Hovedemnet var ”kommuneplan nr. 12” og kommuneplanrammer for erhvervsområder ved Rørup og Grønnemose, og omkring 55 borgere var møde op. Kommunens folk gennemgik … Læs mere…

Nye kræfter til Aarup Lokalråd

Af Henning Frandsen Aarup Dennis Asserbo, Bo Nielsen og Jason Hill nyvalgtes til Aarup Lokalråd på årsmødet holdt 31. marts. Den nuværende formand Morten Henneberg, der havde sæde i lokalrådet, som udpeget af skolebestyrelsen ved Aarupskolen, fik ændret status som valgt på årsmødet. De øvrige valgte medlemmer er Ivan … Læs mere…

Fjernvarme til Aarup?

illustration fjernvarme til Aarup

24Assens Fjernvarme holder informationsmøde i Aarup Fritidscenter tirsdag den 30. november kl. 19.30. Alle er velkomne. H.W./Aarup.dk           Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.  

Vælgermødet i Aarup 2. november

Ved vælgermødet i Aarup var flg. partier til stede: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, De Konservative, SF, De Socialkonservative, Venstre og Det radikale Venstre. Der var 150-200 til stede i biografsalen, og mange spørgsmål blev rejst denne aften, fx flg.: Kys og kør Kys- og køranlægget, altså bedre og roligere … Læs mere…

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarup Vandværk.

d. 16. juni kl. 17:00 på Aarup Hotel. Husk Corona-pas Dagsorden i henhold til vedtægterne Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse Behandling af indkomne forslag Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen Valg af revisor Eventuelt Forslag … Læs mere…

Borgerne i Assens Kommune skal nu høres om Natur- og Friluftsstrategien

Alle borgere får nu mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til Kommunens kommende Natur- og Friluftsstrategi. Strategien sætter retning og kurs for, hvordan Assens Kommune i de kommende år vil arbejde med at beskytte og udvikle naturen, ligesom den understøtter mulighederne for, at borgere og besøgende kan have … Læs mere…

Rørup Nyt – juli kvartal 2020 (1)

Rørup Nyt dækker Rørup Sogn svarende til den tidligere Rørup Kommune (1921-1966), og bladet udkommer 4 gange om året. Det udgives af Rørup Sogneforening og redigeres af Ivan Sørensen – tlf. 64433743, mail . Sogneforeningen er igen i gang med at planlægge aktiviteter, fx beboermøde om anvendelse af mosen og … Læs mere…

Aflyst: Aarup Lokalråds Årsmøde

Vi vil hermed gerne indbyde dig til Lokalrådets Årsmøde der afholdes Torsdag, den 19. marts kl. 19.00 i Totalbankens mødelokaler. Da der er et stort behov for nye bosætningsmuligheder i Aarup, vil vi på Årsmødet sætte skarp fokus på de muligheder, der i 2020 vil blive skabt med igangsætning af … Læs mere…