Borgermøde om kommuneplan i Rørup

Der sker meget i Rørup Sogn i disse år, og der kan være mere på vej. Derfor blev der afholdt borgermøde i Rørup Borgerhus den 12. januar.

Hovedemnet var ”kommuneplan nr. 12” og kommuneplanrammer for erhvervsområder ved Rørup og Grønnemose, og omkring 55 borgere var møde op.

Kommunens folk gennemgik de nye planændringer på mødet. Der blev efterfølgende stillet mange spørgsmål, bl.a. om motorvejens udvidelse og den øgede trafikstøj derfra.

FTZ
Andre spørgsmål berørte fx ud- og indkørsel til den nye virksomhed FTZ på Gelstedvejs vestside. Andre kom ind på krydset ved Gelstedvej/Gl. Hovedvej/Skolevej og T-krydset ved Industrivej. Der var også interesse for svingkurven fra Industrivej til Bogensevej og videre hen mod motorvejen.

Trafikchefen oplyste i den forbindelse, at der først vil blive taget stilling til evt. svingbaner, lyskryds og rundkørsel, når man kender trafiktallene fra den kommende virksomhed FTZ.

Borgerne ønskede dog en grussti på ca. 1½ meters bredde fra Lærkeskolen til Rørup Kirke. Direktøren lod alle spørgsmål notere, og han opfordrede borgere til at indsende kommentarer inden fristens udløb, som er den 31. januar 2023.

REMA
Der blev også stillet spørgsmål angående den påtænkte REMA 1000 (+ flere virksomheder) ved Gl. Hovedvej 22. I den forbindelse vil der blive foretaget en offentlig høring, inden planarbejdet starter.

Tekniske oplysninger
Motorvejen ligger i kote 54,10
Det areal til FTZ, som der bygges på, vil blive planeret til kote 61
Topkoten på bygningen vil blive max 80,20 – dvs., at højden vil blive som et alm. parcelhus set i forhold til kirken.
Virksomhedens højlager må max blive på 82. Det er aftalt med de kirkelige myndigheder.

H.W./Aarup.dk

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.