Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarup Vandværk.

d. 16. juni kl. 17:00 på Aarup Hotel.

Husk Corona-pas

Dagsorden i henhold til vedtægterne

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  • Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Forslag skal for at kunne behandles på generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen senest den
31. marts 2021 på e-mail:

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, er du meget velkommen til på forhånd at melde dit kandidatur til bestyrelsen på e-mail:

Spørgsmål kan rettes til formand Jørgen Elmbo på mail: telefon 2325 0330 eller administrator John Erik Svoldgaard på mail: telefon 7027 1350.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.