Et enigt Byråd har indgået budgetaftale for 2023-2026

Der blev sent torsdag aften indgået en aftale for budget 2023-2026 mellem alle partier i Assens Byråd. Aftalen sikrer et fortsat stabilt økonomisk grundlag for Assens Kommune i en udfordrende og økonomisk svær tid. Læs hele aftalen her Budgetaftale 2023-2026 Assens Byråd. Har du en nyhed eller en begivenhed du … Læs mere…

Udvikling Assens med september-nyheder

Opfordring Udvikling Assens udsender jævnligt nyhedsbreve, og her i september anbefaler man alle virksomheder at få evalueret el-forbruget. Der nævnes i den forbindelse en virksomhed, der får optimeret solcellerne og samtidig skifter energivenligt over til 440 led-lys. Samtidig opfordres alle til at dæmpe lyset i butikker, haller og andre steder, … Læs mere…

Kulturfesten bliver en del af Købstadsjubilæum i 2024

Når Assens by i 2024 fejrer sit 500 års købstadsjubilæum, bliver det med mange af de gode erfaringer, samarbejder og kræfter fra Kulturfesten i ryggen. Det har Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget i Assens Kommune besluttet. ”Kulturfesten har på mange måder været en succes. Vi fik sammen med de mange kulturaktører … Læs mere…

Bakkehusene – bud senest 20. juni

  Der kan som tidligere nævnt gives bud på byggegrundene v. Bakkehusene mellem Aarup og Skydebjerg, og grundene ligger vest for Assensvej. Ved rundkørslen mellem Aarup og Skydebjerg kan man se en stor tavle, der viser grundenes placering – med numre. Priserne ligger mellem 645.000 kr. og 1.035.000 kr., og … Læs mere…

Lov om boliglån gælder postnummer 5560 Aarup

Med den netop vedtagne lov om boliglån, der gælder fra 1. juli 2022, er det ikke længere postnummeret, der afgør om man kan få lån eller ej. Loven sigter på boliger med en handelspris på under 10.000 kr. pr m2 eller lokalområder med en gennemsnitlig handelspris på under 8.000 kr. … Læs mere…

Støttemuligheder til stier i åbent land

Foreningen og organisationer i Assens Kommune kan søge støtte til at anlægge eller facilitere stier i det åbne land frem til den 13. juni. Betingelserne er flg.: At stien har offentlig adgang At lodsejeren har accepteret projektet At der kan henvises til stien via vejviserpæle At ansøger har et CVR-nummer … Læs mere…

Bakkehusene – orientering marts 2022

Fra Assens Kommune forlyder det nu, at der har været store udfordringer på arealet med både vand og terrænforhold. Det har både forsinket processen og ændret på de påtænkte grundstørrelser. Der er således også nyt kort på vej over grundene. Ifølge den seneste vedtagelse vil udbud af Bakkehusene ske på … Læs mere…

Assens Kommune tager nyt varslingssystem i brug

Den opmærksomme trafikant har måske lagt mærke til de nye følere, der er sat op flere steder ved indfaldsvejene til Aarup? Det er Assens Kommune, der har installeret et nyt varslingssystem. Men bare rolig det er ikke din fart den måler! Følerne måler luft- og vejtemperatur samt fugtighed. Målingerne sendes løbende … Læs mere…

Den gode historie fra de lokalhistoriske – feb. 2022 Ændringer ved Gribsvad-afkørslen

I 2022 arbejdes der med udvidelsen af motorvejen Aarup – Nr. Aaby, så den kan blive 3-sporet. Nu lader vi tankerne gå ca. 60 år tilbage i tiden, for da begyndte planlægningen af den nuværende motorvej. Hvordan så landskabet ud dengang, og kan vi finde spor? På hjemmesiden ”Danmark set … Læs mere…