Borgerne i Assens Kommune skal nu høres om Natur- og Friluftsstrategien

Alle borgere får nu mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til Kommunens kommende Natur- og Friluftsstrategi. Strategien sætter retning og kurs for, hvordan Assens Kommune i de kommende år vil arbejde med at beskytte og udvikle naturen, ligesom den understøtter mulighederne for, at borgere og besøgende kan have et aktivt friluftsliv i Kommunen.

Dan Gørtz, formand for Miljø-, Teknik- og Planudvalget, glæder sig over, at Strategien nu er klar til at blive sendt i høring blandt borgere og andre interesserede:

”Vi er i Assens Kommune begunstiget af at have en spændende og varieret natur med særlige arter og naturtyper, som vi værner om og som giver alle, der færdes i naturen, mulighed for unikke oplevelser. Ligeledes har vi små områder med natur og parcelhushaver, der også rummer biodiversitet, og som giver plads til afslapning og rekreation i hverdagslivet.”

Strategien bygger videre på Natur- og Friluftspolitikken med en række handlinger inden for temaerne; Biodiversitet, Den nære natur og Natur- og kystturisme.

Både Strategien og Natur- og Friluftspolitikken er i høring fra den 6. maj til den 18. juni.

Borgermøde
Den 1. juni, kl. 17.00 – 19.00 afholdes der et borgermøde, hvor interesserede kan komme og høre mere om Natur- og Friluftspolitikken samt Strategien. Der vil desuden være forskellige oplæg, hvor tilhørerne får inspiration til, hvad man selv kan gøre for biodiversiteten, og hvad naturen betyder for vores generelle trivsel – både mentalt og fysisk.

Borgermødet afholdes på Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup. Der vil være oplæg af Katrine Turner fra Ellevilde Egne, Morten Grimsgaard fra Gl. Avernæs samt Kristian Jager Nykrog fra Friluftsrådet.

Tilmelding til borgermødet skal ske til Pia Aalkjær Bruun i Miljø og Natur på e-mail: 

Grundet COVID-19-restriktioner er arrangementet på maksimalt 50 personer. Derfor er der tilmelding efter først til mølle.

Ønsker man at give bemærkninger til Natur- og Friluftsstrategien eller Natur- og Friluftspolitikken, skal det ligeledes ske til Pia Aalkjær Bruun på e-mail:  Bemærkninger skal være sendt til Kommunen senest den 18. juni.

Yderligere oplysninger
Dan Gørtz, formand for Miljø, Teknik og Plan, tlf. 21 70 95 42 eller Kim Walsted Knudsen, faglig koordinator, Miljø og Natur, tlf. 64 74 72 26

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.