Aflyst: Aarup Lokalråds Årsmøde

Vi vil hermed gerne indbyde dig til Lokalrådets Årsmøde der afholdes Torsdag, den 19. marts kl. 19.00 i Totalbankens mødelokaler.


Da der er et stort behov for nye bosætningsmuligheder i Aarup, vil vi på Årsmødet sætte skarp fokus på de muligheder, der i 2020 vil blive skabt med igangsætning af AARUP SYD, hvor Skovhusene og især Bakkehusene (Trekanten : området mellem Ørsbjergvej – Assensvej og Møllegyden ) kan få en central og vigtig rolle for udviklingen af nye attraktive parcelhusgrunde, samt spændende udlejnings / ejerboliger for seniorer.

Vi har derfor sat følgende 2 interessante emner på dagsordenen:

1) Seniorboliger / bofællesskaber.
Til at belyse dette spændende område, har vi entreret med mag.scient Max Pedersen, fra Seniorboligen.dk, der vil holde et foredrag / indlæg om etablering af seniorboliger.

Hvis der blandt de tilstedeværende er interesse, vil der efterfølgende blive nedsat et Seniorboligudvalg, der skal se på mulighederne for etablering og finansiering af attraktive boliger for seniorer.

2) Parcelhusgrunde til børnefamilier.
Landskabsarkitekt Charlotte Andersen fra Assens Kommune vil på mødet orientere om den helt specielle bebyggelsesplan for det kommende parcelhusområde ved Trekanten, hvor der bliver plads til 29 nye ”grønne” parcelhusgrunde.

Vi håber på at du har mulighed for at kunne afse tid til at deltage i dette spændende møde, hvor Lokalrådets Årsmøde efterfølgende vil blive afviklet.

Med venlighilsen
Aarup Lokalråd / Kjeld Alsholm

Der er et link til invitationen her

Aarup Lokalråd har på baggrund af Statsministerens opfordring i dag, beslutter at aflyse Årsmødet den 19. marts. Indkaldelse til nyt årsmøde vil ske når situationen tillader det. Med venlig hilsen Aarup Lokalråd

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.