Rørup Nyt juli 2021 (2)

I Rørup sogn, der var en selvstændig kommune i årene 1921-1966, er der efter nedlukningen igen mange arrangementer på vej. De vil blive omtalt nedenfor. Skoletrekanten – borgermøde i Borgerhuset 10. august kl. 19-21 Generalforsamling i RØST den 31./8. kl. 19.00. Se mere på www.røruplokalråd.dk Præmie l’hombre fra 2./9. kl. … Læs mere…

Rørup Nyt juli 2021 (1)

Rørup Nyt redigeres som sædvanligt af Ivan Sørensen, tlf. 64433743 – mail Det rekreative Efter nedlukningen håber formand Finn Jørgensen på meget mere aktivitet i sognet. Men noget er allerede i gang, fx genplantning i det rekreative område ved mosen – og anlæggelse af krolf, minigolf og petanque er … Læs mere…

Rørup – politiet vil lave fartkontrol

Efter omtalen her på mediet af for høj fart gennem Rørup by vil færdselspolitiet lave mere fartkontrol på stedet – det oplyser lokalrådsformand Inge Bünning nu til mediet Aarup.dk. Lokale beboere har i årevis været bekymret over den alt for høje fart, som de dagligt er vidne til. Farten sammen … Læs mere…

Nye ideer til de rekreative områder i Grønnemose

Beboere i området har udtænkt flere nye ideer til de rekreative områder i Grønnemose. Nogle har tænkt på nye muligheder for beplantning, andre ønsker minigolf, ”nogle frankofiler” vil gerne spille petanque, mens der også er et antal, der mere er interesseret i krolf. Smag og behag er jo forskellig. Fra … Læs mere…

Underskriftindsamling mod industri på ”Skoletrekanten”

Rørup Lokalråd meddeler, at der nu er indsamlet underskrifter mod industri på ”Skoletrekanten”, og at 80% har støttet protesten. Lokalrådet i området, også betegnet RØST, har peget på en alternativ beliggenhed til industri, og det drejer sig om området langs Gelstedvej og ud mod motorvejen. Det skyldes også markedsføringshensyn, idet … Læs mere…

Protester mod industri på ”Skoletrekanten”

Inge Bünning, formand for lokalrådet i Rørup, oplyser til mediet Aarup.dk, at der nu bliver indsamlet protester mod Assens Byråds flertals planer om at udbyde de 12,6 ha (22,8 tdr. land) på Skoletrekanten mellem Bogensevej og Skolevej som industrigrund. Og disse protester vil blive afleveret til bl.a. borgmesteren snarest. Hun … Læs mere…

Rørup Nyt jan. 2021 (2)

Som nævnt i afsnit (1) er der flere nye initiativer på vej i Rørup Sogn. Kirkens tårn repareres Tårnet er fra 1755 – i godsejer Hans Simonsens tid på Erholm (1733-1768) – og er skabt efter bøhmisk forbillede. Det havde oprindelig spåntækning, men fik kobberinddækning i 1913. Tårnet blev imidlertid … Læs mere…

Rørup Nyt jan. 2021 (1)

Den færdige garage.Foto: hw

Rørup Nyt skrives som sædvanlig af Ivan Sørensen, mail – tlf. 64433743. Sogneformanden Finn Jørgensen fremhæver trods coronaens hærgen bl.a. den nye Grønnemose Arena, og tidligere er også cykelstien og den nye rundkørsel fremhævet. Årsmøde, badminton og sang Til gengæld må foreningen aflyse der årsmøde, der var planlagt til … Læs mere…

Rørup Nyt oktober 2020

Så er der udkommet et nyt nummer af Rørup Nyt, og bladet redigeres som sædvanligt af Ivan Sørensen, tlf. 64433743 – mail . Værdien af en mose med arena Sogneforeningen, som udgiver bladet, er vældig tilfreds med området ved mosen i Grønnemose, idet man nu råder over både bålhytte, … Læs mere…