Borgermøde om kommuneplan i Rørup

Der sker meget i Rørup Sogn i disse år, og der kan være mere på vej. Derfor blev der afholdt borgermøde i Rørup Borgerhus den 12. januar. Hovedemnet var ”kommuneplan nr. 12” og kommuneplanrammer for erhvervsområder ved Rørup og Grønnemose, og omkring 55 borgere var møde op. Kommunens folk gennemgik … Læs mere…

Rørup Nyt april 2022

Rørup Nyt redigeres som sædvanlig af Ivan Sørensen, tlf. 64433764 – mail , mens Borgerforeningens formand er Finn Jørgensen, 52232580. Nye og bedre tider Formanden er især fornøjet over, at sangaftenerne blev genoptaget i februar måned. Samtidig er det godt, at coronaen afløses af mange nye initiativer i lokalområdet. … Læs mere…

Nyere tiltag i Rørup Sogn (3)

Forandringer og vækstmuligheder Rundt om Skoletrekanten Efter at have forladt parcelhusområdet ved Hesmoselundsvej forsætter vi mod nord op ad Skolevej og kommer så forbi de gamle skoler i Etterup. På højre hånd har man Skoletrekanten med de ca. 12 ha. Den har helt tilbage til 1980’erne været udlagt som industriområde, … Læs mere…

Nyere tiltag i Rørup Sogn (2)

Forandringer og vækstmuligheder Borgerhuset, Gelstedvej 10 Det meget flotte og velholdte borgerhus på adressen Gelstedvej 10 er blevet til på den måde, at frivillige har klaret alt byggearbejde på den tidl. inspektørbolig gennem de sidste ca. 25 år. Og dette hus har været en stor succes for Rørup Sogn gennem … Læs mere…

Nyt stort erhvervsområde baner vejen for 250 jobs i Assens Kommune

Assens Kommune sætter nu gang i planlægningen af et nyt stort erhvervsområde på 46 hektarer tæt ved motorvej E20. Området placeres i Rørup ved afkørsel 55 Aarup. Assens Kommune får dermed et af de mest centralt placerede erhvervsområder i landet. Der er ligeledes tale om det største nyudlagte erhvervsareal i … Læs mere…

Rørup Nyt okt. 2021

Rørup Nyt redigeres som sædvanligt af Ivan Sørensen (23473743) – mail . Sogneforeningen Sogneforeningens formand, Finn Jørgensen, fremhæver, at sangaftener, IT og badminton allerede er startet igen. Der er også aktivitet i ”Mosen”, idet petanque og krolf allerede kan benyttes, mens minigolf er godt på vej. Han fremhæver også … Læs mere…

Borgermøde om ”Skoletrekanten”

RØST, det er Rørup Lokalråd, og sogneforeningen havde den 10. august indbudt til borgermøde – og samtidig inviteret byrådet til at komme. Og faktisk var 7 byrådsmedlemmer mødt op – fra partierne S, V, SF og R. Stillingen i byrådet har indtil nu været 28 for erhverv og 1 for … Læs mere…

Rørup Nyt juli 2021 (2)

I Rørup sogn, der var en selvstændig kommune i årene 1921-1966, er der efter nedlukningen igen mange arrangementer på vej. De vil blive omtalt nedenfor. Skoletrekanten – borgermøde i Borgerhuset 10. august kl. 19-21 Generalforsamling i RØST den 31./8. kl. 19.00. Se mere på www.røruplokalråd.dk Præmie l’hombre fra 2./9. kl. … Læs mere…

Rørup Nyt juli 2021 (1)

Rørup Nyt redigeres som sædvanligt af Ivan Sørensen, tlf. 64433743 – mail Det rekreative Efter nedlukningen håber formand Finn Jørgensen på meget mere aktivitet i sognet. Men noget er allerede i gang, fx genplantning i det rekreative område ved mosen – og anlæggelse af krolf, minigolf og petanque er … Læs mere…