Rørup Nyt jan. 2021 (2)

Som nævnt i afsnit (1) er der flere nye initiativer på vej i Rørup Sogn. Kirkens tårn repareres Tårnet er fra 1755 – i godsejer Hans Simonsens tid på Erholm (1733-1768) – og er skabt efter bøhmisk forbillede. Det havde oprindelig spåntækning, men fik kobberinddækning i 1913. Tårnet blev imidlertid … Læs mere…

Rørup Nyt jan. 2021 (1)

Den færdige garage.Foto: hw

Rørup Nyt skrives som sædvanlig af Ivan Sørensen, mail – tlf. 64433743. Sogneformanden Finn Jørgensen fremhæver trods coronaens hærgen bl.a. den nye Grønnemose Arena, og tidligere er også cykelstien og den nye rundkørsel fremhævet. Årsmøde, badminton og sang Til gengæld må foreningen aflyse der årsmøde, der var planlagt til … Læs mere…

Rørup Nyt oktober 2020

Så er der udkommet et nyt nummer af Rørup Nyt, og bladet redigeres som sædvanligt af Ivan Sørensen, tlf. 64433743 – mail . Værdien af en mose med arena Sogneforeningen, som udgiver bladet, er vældig tilfreds med området ved mosen i Grønnemose, idet man nu råder over både bålhytte, … Læs mere…

Rørup Nyt – juli kvartal 2020 (3)

Rørup Nyt omfatter denne gang mange emner, derfor kommer her 3. og sidste afsnit her. Rørups Motionskvinder Motionskvinder plejer at træne på torsdage mellem kl. 17 og 18. Den hidtidige leder stopper nu, og derfor søges en ny – og ulønnet til opgaven – tlf. 64432121. IT – workshop Workshoppen … Læs mere…

Rørup Nyt april 2020

Redaktion som sædvanlig ved Ivan Sørensen, 64433743 eller mail Aktiviteter Coronakrisen betyder aflysning af alle aktiviteter omkring Borgerhuset i april måned, dvs. beboermøde, andre aktiviteter og indsamling af affald m.v. Man regner dog med at Skt. Hans-festen holdes den 23. juni ved Borgerhuset. Lokalrådet Der har været dialogmøde med … Læs mere…

Rørup Nyt jan. 2020

Rørup Nyt udgives af Rørup Sogneforening, der har Finn Jørgensen ( 64432321) som formand, mens Ivan Sørensen ( ) redigerer bladet, der udkommer 4 gange årligt. I 2019 kunne sogneforeningen i særlig grad glæde sig over en ny multibane og en bålhytte – begge i mosen. Foreningen holder i øvrigt … Læs mere…

Rørup Nyt juli 2019 (1)

Rørup Nyt udgives af Rørup Sogneforening – formand Finn Jørgensen tlf. 64432321, mens det som sædvanlig er Ivan Sørensen (64433743 – mail ), der redigerer bladet. Rørup Borgerhus har været foreningsejet siden 1980’erne, og den helt store ombygning fra 2008 skete ved frivilligt arbejde, så der nu fremstår et fornemt … Læs mere…

Rørup Nyt april 2019

Så er Rørup Nyt udkommet, og det redigeres af Ivan Sørensen (64433743 – mail ). Skt. Hans Bladet oplyser om, at der er Skt. Hans-fest søndag den 23./6. på lærkeskolens boldbane – husk medbragt mad – der er bål fra kl. 21.00. Lokalråd Lokalrådet i området består af Casper Holdgaard … Læs mere…

Cykelsti og boligbyggeri i Aarup

På byrådsmødet den 27./2. blev der truffet to væsentlige beslutninger for Aarup og Grønnemose, nemlig dels en første etape af cykelstien Aarup – Grønnemose og dels en principiel tilslutning til boligbyggeri på Sanggaards Plads. Cykelsti 1. etape Et flertal på 25 for og 4 imod besluttede at flytte linjeføringen på … Læs mere…