Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 15. maj.

Da bestyrelsen har foreslået at lukke for driften af foreningen Aarup.dk indkaldes hermed til Ekstraordinær Generalforsamling mandag den 15. maj 2023, kl. 19:30 i Galleriet på Kulturhuset Industrien. Med det formål at opløse foreningen. Dagsorden Valg af dirigent Valg af referent Orientering om baggrund for nuværende situation Forslag om opløsning … Læs mere…

Ny bestyrelse i Industriens Foredragsforening

Efter generalforsamlingen den 22. marts har den nye bestyrelse holdt konstituerende møde i foredragsforeningen. Den ser nu således ud: Formand og sekretær: Hans Walmar tlf. 61776443 – mail Næstformand: Lone Vasegaard – tlf. 26652839 Kasserer: Per Jensen – tlf. 40111985 Marketingopgaver: Henning Frandsen – tlf. 29282419 Næste foredrag: Onsdag … Læs mere…

Aarup Lokalråds årsmøde 28. marts

Beretningen I sin beretning kom lokalrådets formand, Morten Henneberg, bl.a. ind på Bakkehusene, der nu er godt på vej, men det aktuelle grundsalg er ikke stort pga. den aktuelle situation, mente han. Til gengæld havde ”Medborgerdagene” i september været en succes, og her havde Morten Ejby og Kristian Vasegaard fra … Læs mere…

Industriens Foredragsforening i Aarup holder generalforsamling

Industriens Foredragsforening i Aarup holder generalforsamling onsdag den 22. marts kl. 18 – den er kun for medlemmer. DAGSORDEN Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant Efter tur er følgende på valg: C. C. Horn Andersen (modtager … Læs mere…

Foreningen Aarup.dk indkalder til Generalforsamling

Foreningen Aarup.dk indkalder hermed til Generalforsamling Tid: Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19:30 Sted: Galleriet, Kulturhuset Industrien, Aarup Så er det igen tid til den årlige generalforsamling i vores formidlingsplatform Aarup.dk. Kom og vær med og få indflydelse på, hvilke nyheder og hvordan vi bringer nyheder om, hvad der … Læs mere…

Industriens Foredragsforening søger nye bestyrelsesmedlemmer

Industriens Foredragsforening mangler nye bestyrelsesmedlemmer, når vi runder næste generalforsamling, der holdes på Industrien onsdag den 22. marts kl. 18.00. Der er allerede et program klar til hele sæsonen 2023, og der er også en pæn kassebeholdning, som kan hive gode foredragsholdere til Industrien. Ønske om 3 nye Der skal … Læs mere…

Aarup Boldklub afholder generalforsamling

Aarup Boldklub, Hovedbestyrelse afholder på tirsdag den 21. februar, den årlige generalforsamling. Hovedbestyrelsen er den paraplyorganisation som hjælper med at sætte rammerne for Fodbold, Gymnastik, Håndbold og Løbeklubben. Vi er til for at hjælpe og styrke afdelingerne i deres daglige arbejde og administrative opgaver. Er du interesseret i at høre … Læs mere…

Aarup lokalhistoriske Forening – generalforsamling 2023

Aarup lokalhistoriske Forening holder generalforsamling i Kulturhuset Industrien, Bredgade 73-75. Det foregår konkret i Galleriet – indgang fra arkivet mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00 Dagsorden følger vedtægterne, og efter formaliteterne og kaffen fortæller tidligere landpolitibetjent Karl Møller Jensen om sit virke gennem 24 år i Aarup og omegn. … Læs mere…

Foreningen Aarup Aktivitetspark afholder generalforsamling

Foreningen Aarup Aktivitetspark afholder generalforsamling mandag den 7. november 2022 kl. 20.00 i Aarup Fritidscenter. Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt … Læs mere…