Industriens Foredragsforening i Aarup holder generalforsamling

Industriens Foredragsforening i Aarup holder generalforsamling onsdag den 22. marts kl. 18 – den er kun for medlemmer. DAGSORDEN Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant Efter tur er følgende på valg: C. C. Horn Andersen (modtager … Læs mere…

Foreningen Aarup.dk indkalder til Generalforsamling

Foreningen Aarup.dk indkalder hermed til Generalforsamling Tid: Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19:30 Sted: Galleriet, Kulturhuset Industrien, Aarup Så er det igen tid til den årlige generalforsamling i vores formidlingsplatform Aarup.dk. Kom og vær med og få indflydelse på, hvilke nyheder og hvordan vi bringer nyheder om, hvad der … Læs mere…

Industriens Foredragsforening søger nye bestyrelsesmedlemmer

Industriens Foredragsforening mangler nye bestyrelsesmedlemmer, når vi runder næste generalforsamling, der holdes på Industrien onsdag den 22. marts kl. 18.00. Der er allerede et program klar til hele sæsonen 2023, og der er også en pæn kassebeholdning, som kan hive gode foredragsholdere til Industrien. Ønske om 3 nye Der skal … Læs mere…

Aarup Boldklub afholder generalforsamling

Aarup Boldklub, Hovedbestyrelse afholder på tirsdag den 21. februar, den årlige generalforsamling. Hovedbestyrelsen er den paraplyorganisation som hjælper med at sætte rammerne for Fodbold, Gymnastik, Håndbold og Løbeklubben. Vi er til for at hjælpe og styrke afdelingerne i deres daglige arbejde og administrative opgaver. Er du interesseret i at høre … Læs mere…

Aarup lokalhistoriske Forening – generalforsamling 2023

Aarup lokalhistoriske Forening holder generalforsamling i Kulturhuset Industrien, Bredgade 73-75. Det foregår konkret i Galleriet – indgang fra arkivet mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00 Dagsorden følger vedtægterne, og efter formaliteterne og kaffen fortæller tidligere landpolitibetjent Karl Møller Jensen om sit virke gennem 24 år i Aarup og omegn. … Læs mere…

Foreningen Aarup Aktivitetspark afholder generalforsamling

Foreningen Aarup Aktivitetspark afholder generalforsamling mandag den 7. november 2022 kl. 20.00 i Aarup Fritidscenter. Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt … Læs mere…

Possementen holder generalforsamling 20./4. i biografen

Aftenens program I erkendelse af at Possement er en del af den danske grundlov (se foto  ), og at et af foreningens formål er at ”udbrede kendskab til Possementen og dens aktiviteter”… Så har vi valgt at starte aftenen med en lille introduktion i, hvordan man faktisk laver Possement. Mens du … Læs mere…

Årsmøde i Aarup Lokalråd

Aarup Lokalråd afholder årsmøde den 31. marts kl 19.00 på Industrien i  Aarup Dagsorden Behandling af forslag til vedtægtsændring af §3 og §5, idet Lokalrådet foreslår forhøjelse af antallet af valgte medlemmer fra 7 til 7-10. Dagsorden ifig. vedtægternes §4 – Lokalrådets vedtægter kan ses på www.aarup.dk – under fanen … Læs mere…

Foreningen Aarup.dk indkalder til Generalforsamling

Foreningen Aarup.dk indkalder hermed til Generalforsamling Tid: Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19:30 Sted: Kulturhuset Industrien, Aarup Så er det igen tid til den årlige generalforsamling i vores formidlingsplatform Aarup.dk. Kom og vær med til at få indflydelse på, hvilke nyheder og hvordan vi bringer nyheder om, hvad der sker i … Læs mere…