Vælgermødet i Aarup 2. november

Ved vælgermødet i Aarup var flg. partier til stede:
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, De Konservative, SF, De Socialkonservative, Venstre og Det radikale Venstre.

Der var 150-200 til stede i biografsalen, og mange spørgsmål blev rejst denne aften, fx flg.:

Kys og kør
Kys- og køranlægget, altså bedre og roligere mulighed for at ”læsse børn af – og hente dem” ved Aarupskolen, fandt bred tilslutning, men nogle fra panelet havde et par ekstra løsningsmuligheder med, fx en tunnel under Assensvej.

Ungdomsuddannelse i Assens Kommune
Assens er godt med, men man bør ikke ”hvile på laurbærrene”, men få endnu flere med. Kig evt. til Ringkøbing-Skjern, hvor mange virksomheder tilbyder praktikpladser, der kan inspirere til det rigtige valg.

Lindebjerg i Aarup
Før var der 120 ansatte på Lindebjerg, nu er der ca. 80, og en del partier mente, at stedet burde renoveres for 100 mio. Men der er vedtaget et budget enstemmigt. Flere politikere var dog inde på, at staten støtter alt for lidt.

Vindmøller og fjernvarme
Vindmøllerne blev vendt igen, og et ret stort flertal i byrådet er imod Sønderborgs planer, bl.a. pga. højden. Flere i panelet havde dog en anden mening. Men tilladelsen er vist givet, så måske nytter modstanden ikke så meget. Flere ønskede også mere solcelleenergi, og det kunne evt. være på steder, hvor der i forvejen var tekniske anlæg, eller hvor det ikke krænkede landskabsværdierne.

Fjernvarme fra Assens kan dog komme på tale, det samme gælder solceller og anden CO2-venlig energi.

Hjemmepleje m.v.
Enkelte i panelet så gerne mere service på området, men budgettet er jo vedtaget af et enigt byråd. Men kan der reformeres mellem budgetfaserne? Og hvordan skal finansieringen så være? – for alle regninger skal jo betales.

Industri og vækst
De fleste deltagere ville have både flere boliger og mere vækst, og ifølge en del skulle der altid være mindst 15 – 20 til rådighed ud over dem, som var reserveret. Men byfortætning, altså udnyttelse af mindre jordlodder, i Aarup by kan også blive aktuel – det arbejder Aarup Lokalråd også med.

Der er sikret ny industrijord ved Grønnemose, og der kan evt. komme mere nord for hovedvejen.

Industrien?
En spørger ville gerne vide, om der snart sker bygningsmæssige fremskridt på Industrien, og enkelte byrådsmedlemmer mente, at der snart kommer en god udmelding.

Skoletrekanten?
I følge flere udsagn kan der være forandring på vej på de 12 ha nord for Gribsvad-rundkørslen – der er i hvert fald plads til mange parcel- eller rækkehuse tæt på store trafiklinjer.

Kommentar:
Mediet Aarup.dk er politisk og ideologisk neutralt og gengiver ikke politiske udsagn fra enkelte partier. Men vi vælgere kan jo spørge partierne, hvordan regningen skal betales, hvis det af alle partier vedtagne budget skal fraviges eller omprioriteres. På mange måder er det også staten, der giver den økonomiske ramme. Men politikerne har selvfølgelig muligheden for at tænke nyt mellem budgetfaserne.

H.W./Aarup.dk

 

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.