Aarup Lokalråds årsmøde 28. marts

Beretningen I sin beretning kom lokalrådets formand, Morten Henneberg, bl.a. ind på Bakkehusene, der nu er godt på vej, men det aktuelle grundsalg er ikke stort pga. den aktuelle situation, mente han. Til gengæld havde ”Medborgerdagene” i september været en succes, og her havde Morten Ejby og Kristian Vasegaard fra … Læs mere…

Nu sker der noget i Kerte

Idégruppen til Kerte Sogns Lokalråd havde indkaldt til møde mandag den 7. november og det blev en stor succes med omkring 40 interesserede deltagere. Efter en kort velkomst gav Kristina Majoy Stæhr Pedersen ordet til udviklingskonsulent i Assens kommune, Steen Søgaard. Steen Søgaard havde forberedt nogle, hvad han kaldte ”analoge … Læs mere…

Lokalråd: Konstituering og arbejdsområder

Ny formand Kjeld Alsholm genopstillede ikke, og Morten Henneberg blev derfor valgt som ny formand for Aarup Lokalråd på mødet den 11. oktober. Ivan Sløk blev genvalgt som næstformand, mens Lars Christensen blev valgt som både sekretær og kasserer. De tre udvalg Der i øjeblikket 3 fungerende udvalg i lokalrådet, … Læs mere…

Aarup Lokalråd Formandsberetning året 2020 – 30.9.2021

En aften, hvor Aarup blev 2000 år ældre! Ivan Sløk indledte aftenen for de cirka 70 fremmødte og gjorde kort rede for aftenens program. Herefter blev Bo Møller valgt til aftenens dirigent, og gav ordet videre til Kjeld Alsholm for formandens beretning. Formandens beretning: Kjeld gjorde rede for at lokalrådet pga. Corona … Læs mere…

Aarup Lokalråd aug./sept. 2021

Drøftelser mellem Aarup Lokalråd og medlemmer af Assens Byråd Den 24. august var der dialogmøde mellem Aarup Lokalråd og 6 medlemmer af Assens Byråd. Det årlige dialogmøde er en af grundpillerne i ”Model for LOKALRÅD” i Assens Kommune. Dialogmødet skal medvirke til at fremme dialogen mellem de enkelte lokalsamfund/lokalråd – … Læs mere…

Lokalrådet får ”Byens Bil” til Aarup (2)

I afsnit (1) fortalte vi, hvordan ”Byens Bil” kommer til Aarup på initiativ af lokalrådet i samarbejde med Totalbanken, Nybolig ved Dan Gørtz og firmaet ”Byens Bil” v. Arne Westergaard Andersen, Højmark i Vestjylland. Præsentation og antal biler En præsentation for interesserede finder sted på P-pladsen lørdag den 1. maj … Læs mere…

Lokalrådets årsmøde udsat

Aarup Lokalråd må desværre udskyde Årsmødet Aarup Lokalråd skal ifølge vedtægterne afholde Årsmøde inden udgangen af marts måned, men det lader sig desværre ikke gøre på grund af det nuværende forsamlingsforbud, der er indført i forbindelse med Coronasituationen. Et Online Årsmøde anses ikke for at være en mulighed, idet Lokalrådet … Læs mere…

Lokalrådets årsmøde (4)

Forskellige emner Sundhed og træning Kurt Nielsen fra Sund i Aarup orienterede om forskellige aktiviteter herunder bl.a. om en kommende naturvandring i Kerte-dalen den søndag den 20./9. Desuden kommer ”we walk-ugen” sammen med Aarup løbeklub i uge 41. Gruppen bag Aarup Aktivitetspark er gået i partnerskab med Kompan, og formålet … Læs mere…

Lokalrådets årsmøde 2020 (1)

Seniorboliger Aarup lokalråd havde i år inviteret en særlig foredragsholder, og det var antropolog Max Pedersen fra Institut for Design og Bygningskunst. Han talte om den stigende interesse for seniorfællesskaber, der typisk er for folk over 55 år. Der er private boliger til de enkelte beboere, men derudover også som … Læs mere…