Nye kræfter til Aarup Lokalråd

Af Henning Frandsen Aarup Dennis Asserbo, Bo Nielsen og Jason Hill nyvalgtes til Aarup Lokalråd på årsmødet holdt 31. marts. Den nuværende formand Morten Henneberg, der havde sæde i lokalrådet, som udpeget af skolebestyrelsen ved Aarupskolen, fik ændret status som valgt på årsmødet. De øvrige valgte medlemmer er Ivan … Læs mere…

Årsmøde i Aarup Lokalråd

Aarup Lokalråd afholder årsmøde den 31. marts kl 19.00 på Industrien i  Aarup Dagsorden Behandling af forslag til vedtægtsændring af §3 og §5, idet Lokalrådet foreslår forhøjelse af antallet af valgte medlemmer fra 7 til 7-10. Dagsorden ifig. vedtægternes §4 – Lokalrådets vedtægter kan ses på www.aarup.dk – under fanen … Læs mere…

Aarup Lokalråd Formandsberetning året 2020 – 30.9.2021

En aften, hvor Aarup blev 2000 år ældre! Ivan Sløk indledte aftenen for de cirka 70 fremmødte og gjorde kort rede for aftenens program. Herefter blev Bo Møller valgt til aftenens dirigent, og gav ordet videre til Kjeld Alsholm for formandens beretning. Formandens beretning: Kjeld gjorde rede for at lokalrådet pga. Corona … Læs mere…

Aarup Lokalråd Formandsberetning året 2020 – 30.9.2021

Aarup Lokalråds årsmøde har desværre de sidste 2 år ikke kunne leve op til vedtægterne, der foreskriver at årsmødet skal holdes indenudgangen af marts måned. Men af helt naturlige eller nærmere skræmmende årsager, blev sidste års årsmødet først afholdt i august måned. Så med rette kan vi stille spørgsmålet – … Læs mere…

Aarup Lokalråd afholder Årsmøde

Den 30. september 2021 kl 19.00 på Industrien i Aarup Dagsorden iflg. vedtægternes § 4 – se mere på www.aarup.dk – under Lokalråd Der behandles endvidere forslag om vedtægtsændring af § 3, idet Aarup Hallen/Aktive Ældre har ansøgt om at blive en fast del af Lokalrådets bestyrelse. På mødet vil … Læs mere…

Aarup Lokalråd aug./sept. 2021

Drøftelser mellem Aarup Lokalråd og medlemmer af Assens Byråd Den 24. august var der dialogmøde mellem Aarup Lokalråd og 6 medlemmer af Assens Byråd. Det årlige dialogmøde er en af grundpillerne i ”Model for LOKALRÅD” i Assens Kommune. Dialogmødet skal medvirke til at fremme dialogen mellem de enkelte lokalsamfund/lokalråd – … Læs mere…

Lokalrådets årsmøde udsat

Aarup Lokalråd må desværre udskyde Årsmødet Aarup Lokalråd skal ifølge vedtægterne afholde Årsmøde inden udgangen af marts måned, men det lader sig desværre ikke gøre på grund af det nuværende forsamlingsforbud, der er indført i forbindelse med Coronasituationen. Et Online Årsmøde anses ikke for at være en mulighed, idet Lokalrådet … Læs mere…

Nyhedsbrev fra Aarup Lokalråd – jan. 2021

I tekst og en lang række relevante billeder fortæller Aarup Lokalråd om mulighederne for det gode liv i byen og naturen lige uden for vores by. Lokalrådet peger både på de udmærkede boligmuligheder – og på infrastrukturen med hurtige trafikforbindelser til både Odense og Trekantområdet. Se lokalrådets egen redegørelse lige … Læs mere…

Lokalrådets årsmøde (4)

Forskellige emner Sundhed og træning Kurt Nielsen fra Sund i Aarup orienterede om forskellige aktiviteter herunder bl.a. om en kommende naturvandring i Kerte-dalen den søndag den 20./9. Desuden kommer ”we walk-ugen” sammen med Aarup løbeklub i uge 41. Gruppen bag Aarup Aktivitetspark er gået i partnerskab med Kompan, og formålet … Læs mere…