Aarup Vandværks årsmøde 2021 (2)

Under årsmødet, der blev holdt på Hotel Aarup Kro, kom det frem, at Aarup Vandværk har vist rettidigt omhu og fundet ”en ny kildeplads”, så der fremover vil kunne klares en større kapacitet, idet der arbejdes på, at byen skal kunne vokse. Indsatsen for renovering ved Lindebjerg og Bredgade har … Læs mere…

Aarup Vandværks årsmøde 2021 (1)

Ifølge formand Jørgen Elmbos beretning var der i 2020 bestyrelsesmøde seks gange og en generalforsamling. Normalt har man skoleklasser på besøg, men det fandt ikke sted i 2020 – til gengæld kunne skoleklasser få information via korrespondance pr mail. Medlemstallet er p.t. 1385 medlemmer, en lille fremgang, og det blev … Læs mere…

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarup Vandværk.

d. 16. juni kl. 17:00 på Aarup Hotel. Husk Corona-pas Dagsorden i henhold til vedtægterne Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse Behandling af indkomne forslag Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen Valg af revisor Eventuelt Forslag … Læs mere…

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarup Vandværk

Aarup Vandværk har gå grund af den nuværende situation med COVID-19 besluttet at udsætte den årlige generalforsamling som iflg. vedtægterne skal afholdes i marts mdr. Generalforsamling vil finde sted onsdag den 21. april 2021 kl. 19.00 på Aarup Hotel såfremt forsamlingsforbuddet ophæves inden da. På vandværkets hjemmeside www.aarupvand.dk vil alt … Læs mere…

Renovering af vandværkets ledningsnet i Bredgade

Vandværket har besluttet at udskifte alle jern- og pvcledninger i forsyningsområdet i løbet af de kommende år. Der er konstateret forholdsvis store mængder spild, og for at minimere dette skiftes til PE ledninger. Udskiftninger vil ske løbende og de berørte områder vil blive varslet inden udskiftningen. I perioden fra og … Læs mere…

Aflyst: Socialt event i forbindelse med vandværket

På baggrund af de seneste dages tiltag omkring Coronavirus/COVID-19, har bestyrelsen i Aarup Vandværk besluttet at aflyse det sociale arrangement i forbindelse med den årlige Generalforsamling d. 18. marts. Ønsker du en fuldmagt til Generalforsamlingen skal dette oplyses Vandværket senest onsdag d. 18. marts kl. 12,00. hvorefter der vil blive udstedt en. Aarup.dk er … Læs mere…

Aarup Vandværk – årsmøde

Aarup Vandværk indbyder til den årlige generalforsamling, og den foregår på Aarup Hotel onsdag den 18./3. kl. 19.00. Dagsorden som sædvanlig i henhold til vedtægterne. Der sluttes af med lidt smørrebrød + en øl/vand, og det kræver tilmelding til eller tlf. 70271350. Kontakt til Aarup Vandværk Administrator: John Erik … Læs mere…

Du ejer dit vand …..vidste du det?

Mød op til generalforsamling, Din mening tæller! Du ejer dit vand …..vidste du det? Snart er det tid for generalforsamling i dit vandværk – sæt derfor et stort X i din kalender d. 28. Marts 2019. Se dagsorden med videre her Du tænker måske, at generalforsamlingen kun er for bestyrelsen … Læs mere…