Og så er der bal bagefter

En gennemgang af Folkebladet i 1921 viser, at det bestemt ikke var kedeligt at være KU’er, dvs. medlem af den Konservative Ungdomsforening. Lørdag 12. marts, fremgår det af en annonce, er der generalforsamling, som holdes i Industriforeningen, og nok så væsentligt at er der bal bagefter, hvad ingen kan være … Læs mere…

Formaning til de borgerlige vælgere: Undgå stemmespild.

Op til sognerådsvalget i marts 1921 i Skydebjerg-Orte gik lokale borgerlige kræfter herunder Venstre og Konservative sammen om en fællesliste, der kom i stand efter flere møder mellem de interesserede parter. Et 15 mands udvalg sammensatte derpå listen, som blev enstemmigt vedtaget. Udvalget mente derfor, at listen ville ”samle sig … Læs mere…

Strømsvigt stoppede radikalt møde op til kommunalvalget 1921

Onsdag den 9. februar 1921 samlede medlemmerne af Skydebjerg Sogns Radikale Venstreforening til den årlige generalforsamling i Aarup. Inden generalforsamlingen holdt redaktør Nygaard fra Middelfart foredrag om kommunalpolitik og et frisindet kommunalt styre. På selve generalforsamlingen skulle der både vælges medlemmer til opgaver i vælgerforeningen samt opstilles kandidatliste til det … Læs mere…

Vælgere før og nu i 5560 Aarup

Der var en gang tre sognekommuner Skydebjerg-Orte, Kerte og Rørup. Det er disse tre sognekommuner, der sidenhen bliver det geografiske område 5560 Aarup. Året er 1921, og i marts blev der valgt nye sogneråd, der særligt tog sig af skolevæsen, fattigvæsen og vejvæsen. De to sognekommuner – Skydebjerg-Orte og Kerte … Læs mere…

Mænd på krigsstien op til hjælpekassevalget 18. marts 1921

En uge efter sognerådsvalget den 11. marts skulle vælgerne i Skydebjerg og Orte Sogne igen sætte deres kryds, nemlig til hjælpekassevalget. Og som ved sognerådsvalget var der også ballade, som det fremgår af en notits i Folkebladet. ”Ved mødet på Industrien forleden, der var besøgt af mindst et halvt hundrede … Læs mere…

Vælgermødet i Aarup 2. november

Ved vælgermødet i Aarup var flg. partier til stede: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, De Konservative, SF, De Socialkonservative, Venstre og Det radikale Venstre. Der var 150-200 til stede i biografsalen, og mange spørgsmål blev rejst denne aften, fx flg.: Kys og kør Kys- og køranlægget, altså bedre og roligere … Læs mere…

Valgkamp: ”Spil Mur” hos Stark

Stark Aarups facade ud mod Indre Ringvej

Hos Stark i Aarup vil der den 15./10. være et valgkamp-arrangement af den mere underholdende art i tidsrummet kl. 13 – 15. Alle 8 partier, der stiller op i Aarup-området stiller nemlig med en kandidat af overvejende lokale folk, og de skal dyste i den klassiske sport ”Spil Mur” – … Læs mere…

Vælgermøde i Rørup Borgerhus 12. okt.

Rørup Lokalråd og Rørup Sogneforening afholder vælgermøde tirsdag den 12. oktober i Rørup Borgerhus. Alle partier er inviteret, og der kan stilles spørgsmål efterfølgende. Mødet starter kl. 19.00. H.W./Aarup.dk Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.  

Skydebjerg og Orte: 9,4 procent stemte ved folketingsvalget

Ved det første folketingsvalg den 4. december 1849 stemte henholdsvis 9,4; 19 og 58,2 procent af vælgerne i de daværende sognekommuner: Skydebjerg-Orte, Gelsted-Rørup og Kerte, som i dag – med undtagelse af Gelsted – hører under 5560 Aarup. Det var således en langt lavere valgdeltagelse, end vi kender i dag, … Læs mere…