Valgkamp: ”Spil Mur” hos Stark

Stark Aarups facade ud mod Indre Ringvej

Hos Stark i Aarup vil der den 15./10. være et valgkamp-arrangement af den mere underholdende art i tidsrummet kl. 13 – 15. Alle 8 partier, der stiller op i Aarup-området stiller nemlig med en kandidat af overvejende lokale folk, og de skal dyste i den klassiske sport ”Spil Mur” – … Læs mere…

Vælgermøde i Rørup Borgerhus 12. okt.

Rørup Lokalråd og Rørup Sogneforening afholder vælgermøde tirsdag den 12. oktober i Rørup Borgerhus. Alle partier er inviteret, og der kan stilles spørgsmål efterfølgende. Mødet starter kl. 19.00. H.W./Aarup.dk Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste … Læs mere…

Skydebjerg og Orte: 9,4 procent stemte ved folketingsvalget

Ved det første folketingsvalg den 4. december 1849 stemte henholdsvis 9,4; 19 og 58,2 procent af vælgerne i de daværende sognekommuner: Skydebjerg-Orte, Gelsted-Rørup og Kerte, som i dag – med undtagelse af Gelsted – hører under 5560 Aarup. Det var således en langt lavere valgdeltagelse, end vi kender i dag, … Læs mere…

De 6 folkevalgte placeres i udvalg

Den gamle Aarup Kommune fik ved byrådsvalget valgt hele 6 repræsentanter, og de er blevet indplaceres i forskellige udvalg. Leif Rasmussen (A) kom med i udvalget for miljø, plan og teknik. Lars Kr. Pedersen (V) kom med i økonomiudvalget og udvalget for miljø, plan og teknik. Henning Jensen (V) fik … Læs mere…

Byrådsvalget 2017

5560 Aarup vælger 6 til Assens Byråd De opstillede til byrådsvalget i 5560 Aarup havde vind i sejlene den 21./11., idet hele 6 lokale blev indvalgt. Lars Kristian Pedersen, Dan Gørtz, Henning Jensen og Nikolaj Leed Henriksen fra Venstre blev valgt, mens Leif Rasmussen blev valgt for Socialdemokraterne og Poul … Læs mere…

Personlige stemmer i 5560 Aarup

Ved kommunalvalgene sætter vi oftere end ved folketingsvalg krydset ud for en kandidat fremfor ud for selve partiet. Samlet for Assens Kommune var det ved kommunalvalget i 2013 således 77,8 procent af stemmerne som var personlige, mens det ved folketingsvalget i 2015 var 48,9 procent af stemmerne, der var personlige. … Læs mere…

Partier og lister i den tidligere Aarup Kommune

I Aarup Kommune har der fra oprettelsen i 1966 været en bred pallette af partier og lister på stemmesedlerne ved kommunalvalgene. Socialdemokratiet, De Radikale og Venstre havde sammen med forskellige lokale lister solidt fodfæste i de gamle sognekommuner. I den nye Aarup kommune kommer også De konservative for alvor på … Læs mere…

Lokallisterne i Aarup kommune

I Aarup kommune har seks lokallister stillet op i perioden 1966 til det sidste valg i 2001. Borgerlig fællesliste, Upolitisk Borgerliste (I 1997 Borgerlisten), Orte Upolitiske Liste, Socialistisk fællesliste, Landsbylisten og Ny Borgerliste. Og med undtagelse af to gange fik listerne valgt medlemmer til kommunalbestyrelsen.esliste opstiller kun i 1966 og … Læs mere…

De gamle partier gennem 100 år i 5560 Aarup

Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti og Radikale Venstre omtales ofte som ”de gamle partier”, fordi de enten allerede eksisterede eller blev dannet i begyndelsen af 1900-tallet For Socialdemokratiet ses i de gamle sognekommuner en generel udvikling fra, at partiet i begyndelsen får 10-25 procent af stemmerne, og hvor tilslutningen til … Læs mere…

Partier og lokale lister i Skydebjerg-Orte 1909-1962

I Skydebjerg-Orte Sognekommune skulle der i 1909 og 1913 vælges ni medlemmer, mens der de efterfølgende år skulle vælges 11 medlemmer til sognerådet. Valgene til sognerådet har i høj grad været præget af lokale lister. I 1909 kunne vælgerne fx stemme på en ”Overenskomstliste for Skydebjerg Sogn”, eller hvis man … Læs mere…