Aarup Lokalråds årsmøde 28. marts

Beretningen
I sin beretning kom lokalrådets formand, Morten Henneberg, bl.a. ind på Bakkehusene, der nu er godt på vej, men det aktuelle grundsalg er ikke stort pga. den aktuelle situation, mente han.

Til gengæld havde ”Medborgerdagene” i september været en succes, og her havde Morten Ejby og Kristian Vasegaard fra lokalrådet trukket et godt læs.

I byen fremhævede formanden det brede forretningsliv, og gavlmalerierne havde også pyntet, mente han.

Der er ikke aktuelt ny erhvervsjord til salg i Aarup jf. skiltningen ved Taarupgaard, og det er åbenlyst, at kommunen satser stort på udviklingen ved Grønnemose og Gribsvad. Beretningen blev vedtaget enstemmigt.

Økonomi
Ivan Sløk er kasserer, og han kunne fremlægge et flot resultat. Selvom kommunens tilskud blot er på 15.000 kr., så havde der i 2022 været et resultat på over 49.000 kr. pga. andre indtægter. Saldoen i banken var også flot: 79.850 kr. Regnskab enstemmigt vedtaget.

Valg
Morten Ejby, Ivan Sløk og Kristian Vasegaard blev genvalgt for 2 år. De øvrige folkevalgte er på valg næste år, og lokalrådet består desuden af faste repræsentanter fra bl.a. handel, håndværk, Industrien og Aarup Boldklub.

Debatten
Under debatten fremhævedes det pæne antal boliggrunde, men måske skal der findes ny erhvervsjord, efter at der er udsolgt i byens nordøstlige hjørne. Mange retninger er blokeret pga. vores flotte natur, så måske er eneste mulige retning mod øst – og Ladegårdsskov (?).

Kontakt til formanden, Morten Henneberg:
Tlf. 26343226
Email:


Enhver borger kan henvende sig med spørgsmål og forslag til lokalrådet.

H.W./Aarup.dk

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.