Folkefester i Aarup og Omegn

I Aarups tidlige historie blev der ofte holdt folkefester, som det meste af byen deltog i. Årlige markeder De årlige markeder var i sig selv en fest, og allerede i 1868 gav myndighederne tilladelse til 2 årlige markeder, men senere kunne der afholdes hele 5 årlige markeder, som på mange … Læs mere…

Aarup lokalhistoriske Forening – generalforsamling 2023

Aarup lokalhistoriske Forening holder generalforsamling i Kulturhuset Industrien, Bredgade 73-75. Det foregår konkret i Galleriet – indgang fra arkivet mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00 Dagsorden følger vedtægterne, og efter formaliteterne og kaffen fortæller tidligere landpolitibetjent Karl Møller Jensen om sit virke gennem 24 år i Aarup og omegn. … Læs mere…

Lokalarkivets årsskrift 2023

Årsskriftet fra Aarup lokalhistoriske Arkiv og Forening er nu udkommet, og det kan købes i arkivets åbningstid torsdage mellem kl. 14 og 16. Pris 30 kr. Layout: Arkivleder Aase Beyer Clausen Skriftet indledes som sædvanlig med en oversigt over bestyrelse, redaktionsudvalg og over de frivillige medarbejdere. Den findes på side … Læs mere…

Vandløbsspørgsmål til læserne

Som en del af et igangværende lokalhistorisk arbejde for lokalarkivet i Aarup indgår der også elementer om vandløbene inden for 5560 Aarup. Det er ikke alt, som man kan læse sig til i bestående kilder, og derfor vil jeg være taknemmelig, hvis læsere kan svare på et eller flere af … Læs mere…

Den gode historie fra de lokalhistoriske arkiver 6. – 7. dec. 2022

Landbrugsforhold rundt om Erholm ca. 1840 Jacob Aall Hofman Bang (1810-1887), der havde studeret landbrugsvidenskab i Greifswald v. Østersøen – og virket som praktisk landmand og forvalter, fik i 1843 udgivet ”Odense Amt beskrevet 1843”. Og i disse to bøger kommer han i høj grad ind på landområderne rundt om … Læs mere…

Julegaveide fra Lokalhistorisk arkiv

Mangler du en gaveide til dine voksne børn eller forældre Så har vi måske den bog fra Aarup og omegn på arkivet som du kan bruge Besøg os en torsdag i december 14-16: 8./12. og 15./12. Derefter holder vi lukket indtil 5./1. Aarup lokalhistoriske Arkiv Aarup.dk er ved at lukke ned, … Læs mere…

Åbent hus og udstilling i Aarup lokalhistoriske Arkiv

Aarup lokalhistoriske Arkiv markerer Arkivernes Dag med åbent hus i arkivet og åbning af en ny udstilling. Der sker på arkivadressen Bredgade 73. Udstillingen vises i Galleriet. lørdag den 12. november 2022 kl. 10 – 14. Her kan vi vise, hvad vi modtager i arkivet, og hvordan vi opbevarer materialerne, … Læs mere…

Ballade om ”Industrien”

Ideen om en industri- og håndværkerforening i Aarup opstod tidligt på året i 1890. Byen var da i realiteten kun godt 24 år gammel, hvis der regnedes fra jernbanens indvielse i september 1865. Men en ”Gjæstgivergård”, flere årlige markeder fra ca. 1870, kombinationen af en øst/vestgående jernbane og en nord/sydgående … Læs mere…

Tidlige forsyningsvirksomheder i Aarup

Elværket Da man havde den store amtsudstilling ved Industrien i Aarup i 1902, kom der over 10.000 gæster til byen, der dengang ca. 785 indbyggere. Byen havde endnu ikke fået et eget elværk, men denne forsyning blev så klaret ad hoc af firmaet Trige fra Odense. Derfor kunne der alligevel … Læs mere…