Tidlige forsyningsvirksomheder i Aarup

Elværket Da man havde den store amtsudstilling ved Industrien i Aarup i 1902, kom der over 10.000 gæster til byen, der dengang ca. 785 indbyggere. Byen havde endnu ikke fået et eget elværk, men denne forsyning blev så klaret ad hoc af firmaet Trige fra Odense. Derfor kunne der alligevel … Læs mere…

Det tidlige Frøbjerg

Allerede for over 1.000 år siden havde Frøbjerg betydning som det højeste punkt på Fyn, idet man kunne tænde bål i ufredstider og foretage ofringer i vikingetiden (ca. 793 – 1050). Før 1912 blev der i en del år afholdt folkelige møder på bavnehøjen med tilladelse fra ejeren af Westgården. … Læs mere…

Aarup lokalhistoriske Arkiv – årsskrift 2022

Den gamle station i Aarup. Den lå et par hundrede meter øst for den nuværende. Foto fra Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Aarup lokalhistoriske Arkiv har nu udgivet årsskriftet for 2022. Året 2022 er samtidig et jubilæumsår, idet arkivet blev oprettet for 50 år siden med Peder Nielsen som primus motor. Lokalarkivets formand, Jørgen Koch Sørensen, opfordrer samtidig til, at så mange borgere som muligt bliver medlemmer, og det koster kun 100 … Læs mere…

Højvande langs Vestergade i Aarup

I januar og februar 2022 var der særdeles høj vandstand langs Vestergade i Aarup – højere end det er set i mange år. Selv vest for den tidligere vandmølle, nu Vestergade 80 i Aarup, var vandstanden så høj, at man kunne se åens vandspejl fra et udsigtspunkt et pænt stykke … Læs mere…

Aarup lokalhistoriske Forening – årsmøde 2022

Generalforsamlingen blev holdt 28./3. – 2022, og 40 – 45 deltagere var mødt op. Beretningerne Af Jørgen Koch Sørensens formandsberetning fremgik det, at der havde været en del adgangsbegrænsning i 2021 pga. coronaen. Nogle medarbejdere havde dog arbejdet hjemmefra, men der udkom alligevel et årsskrift på 40 sider, og skriftets … Læs mere…

Possementfabrikken i Aarup

Possementfabrikkens ejer, Poul Jensen, var født i Give i 1916. Faderen, der oprindelig var mejerist, blev senere handelsmand og solgte trævarer, sko, cykler, kartofler, juletræer og meget andet, bl.a. Ford-biler. Tidlig iværksætter Poul Jensen tog præliminæreksamen i 1933, og han blev inspireret af faderens iværksættertalent og virkede selv dels på … Læs mere…

Åbent hus og udstilling i Aarup Lokalhistoriske Arkiv

Aarup Lokalhistoriske Arkiv markerer Arkivernes Dag med åbent hus i arkivet, Bredgade 73, Aarup og åbning af en ny udstilling lørdag den 13. november 2021 kl. 10 -14. Her kan vi vise, hvad vi modtager i arkivet, og hvordan vi opbevarer materialerne, så de bevares for eftertiden og kan findes … Læs mere…

Aarup lokalhistoriske Forening – årsmøde 2021

Med nogen forsinkelse holdt Aarup lokalhistoriske Forening årsmøde – årsag coronaen. Nye medarbejdere Trods nedlukningen i lange perioder er der udkommet nye årsskrifter i 2019, 2020 og 2021, og i den forløbne periode er Preben Hansen og Grethe Lundsgaard kommet til som nye frivillige på arkivet. Desuden har Preben Hansen … Læs mere…

Tidlige mejerier i 5560 Aarup

Et hollænderi Et hollænderi var indtil 1800-tallet et mejeri, der var knyttet til en hovedgård eller et andet større landbrug. Der var ofte tale om en selvstændig enhed, som kunne være forpagtet ud til en ”hollænder”, dvs. en faglært mejerist. Navnet hang sammen med, at man allerede fra omkring år … Læs mere…

Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Afholder generalforsamling mandag den 11.oktober 2021 kl. 19.00 i biografsalen, Kulturhuset Industrien, Bredgade 73-75, Aarup. Dagsorden iflg. vedtægterne. Efter generalforsamlingen fortæller Hans Walmar om at skrive lokalhistoriske fortællinger. Bliv medlem af støtteforeningen: Resten af 2021 og 2022 for 100 kr. Send en mail til: Med venlig hilsen Bestyrelsen Har … Læs mere…