Aarup.dk lukker – 2. generalforsamling 8./6. – 2023

Dirigent: Henrich Svendsen Referent: Hans Walmar Orientering om baggrunden for lukning af foreningen – til efterretning Lukning af mediet og foreningen blev endeligt besluttet Økonomi: Beholdningen på 257,74 kr. overdrages til bogkontoen i Aarup lokalhistoriske Arkiv Hjemmesiden kører i princippet (rent formelt) videre indtil februar 2024 Artikler fra mediet Aarup.dk … Læs mere…

Aarup.dk – 2. ekstraordinære generalforsamling

Mediet Aarup.dk holder 2. ekstraordinære generalforsamling kl. 18.00 torsdag den 8. juni. Det sker i Galleriet. Ved 1. ekstraordinære generalforsamling besluttede de fremmødte énstemmigt at nedlægge foreningen. Det kræver dog en ny generalforsamling, der holdes i Galleriet torsdag den 8. juni kl. 18.00 og med flg. dagsorden: Valg af dirigent … Læs mere…

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 15. maj.

Da bestyrelsen har foreslået at lukke for driften af foreningen Aarup.dk indkaldes hermed til Ekstraordinær Generalforsamling mandag den 15. maj 2023, kl. 19:30 i Galleriet på Kulturhuset Industrien. Med det formål at opløse foreningen. Dagsorden Valg af dirigent Valg af referent Orientering om baggrund for nuværende situation Forslag om opløsning … Læs mere…

Mediet Aarup.dk lukker

Efter det seneste bestyrelsesmøde har bestyrelsen besluttet at lukke mediet. Det skyldes bl.a., at alt arbejde gennem 10 år er blevet udført ad den samme meget lille bemanding. Så mangel på opbakning og nyt mandskab er årsagen. Der bringes derfor ikke flere artikler eller kalenderoplysninger. Der vil snarest komme en … Læs mere…

Foreningen Aarup.dk indkalder til Generalforsamling

Foreningen Aarup.dk indkalder hermed til Generalforsamling Tid: Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19:30 Sted: Galleriet, Kulturhuset Industrien, Aarup Så er det igen tid til den årlige generalforsamling i vores formidlingsplatform Aarup.dk. Kom og vær med og få indflydelse på, hvilke nyheder og hvordan vi bringer nyheder om, hvad der … Læs mere…

En vandringsmand og to stednavne

”Tyskermosen og ”Trøstesløse” I Aarup bor der en ”vandringsmand”, hvis identitet er kendt på mediet Aarup.dk Han vandrer eller løber rundt overalt i den fornemme natur omkring Aarup og slider sine skosåler tynde. Men han nøjes ikke med det, for han bemærker også særlige træk ved naturen og støder af … Læs mere…

Aarup.dk elsker AAMD22

Aarup.dk har fået en hel side dedikeret til AAMD22 nyheder og begivenheder Aarup.dk synes Aarup medborgerdage  2022 (AAMD22) er et super godt initiativ, der er med til at skabe sammenhold, liv og glæde i 5560. Dette passer rigtig godt med formålet for Foreningen Aarup.dk, der skal arbejde for “… at … Læs mere…

Foreningen Aarup.dk indkalder til Generalforsamling

Foreningen Aarup.dk indkalder hermed til Generalforsamling Tid: Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19:30 Sted: Kulturhuset Industrien, Aarup Så er det igen tid til den årlige generalforsamling i vores formidlingsplatform Aarup.dk. Kom og vær med til at få indflydelse på, hvilke nyheder og hvordan vi bringer nyheder om, hvad der sker i … Læs mere…

Generalforsamling 2021 på mediet Aarup.dk

415 artikler i 2020 Der har nu været afholdt årsmøde på mediet Aarup.dk. Pga. corona-restriktionerne foregik mødet online, så alle medlemmer kunne være med – på behørig afstand. Formanden Henrich Svendsen kunne oplyse om fire bestyrelsesmøder i 2020 trods nedlukningen. Han kunne samtidig glæde sig over 415 artikler i det … Læs mere…