Industriens Foredragsforening i Aarup holder generalforsamling

Industriens Foredragsforening i Aarup holder generalforsamling onsdag den 22. marts kl. 18 – den er kun for medlemmer.

DAGSORDEN

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  Efter tur er følgende på valg:
  C. C. Horn Andersen (modtager ikke genvalg)
  Eva Hansen (modtager ikke genvalg)
  Posten som suppleant er vakant
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
  På valg er:
  Winnie Damgaard (revisor)
  Elin Markussen (suppleant)

 • Eventuelt

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen. Kontingent skal være betalt senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen, kl. 19.00, foredrag ved Casper Sylvest: Demokratiske krisetegn i Storbritannien med særlig vægt på tiden efter 2015.

I pausen mellem generalforsamling og foredrag er foreningen vært ved et glas vin.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.