Industriens Foredragsforening i Aarup holder generalforsamling

Industriens Foredragsforening i Aarup holder generalforsamling onsdag den 22. marts kl. 18 – den er kun for medlemmer.

DAGSORDEN

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  Efter tur er følgende på valg:
  C. C. Horn Andersen (modtager ikke genvalg)
  Eva Hansen (modtager ikke genvalg)
  Posten som suppleant er vakant
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
  På valg er:
  Winnie Damgaard (revisor)
  Elin Markussen (suppleant)

 • Eventuelt

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen. Kontingent skal være betalt senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen, kl. 19.00, foredrag ved Casper Sylvest: Demokratiske krisetegn i Storbritannien med særlig vægt på tiden efter 2015.

I pausen mellem generalforsamling og foredrag er foreningen vært ved et glas vin.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.