Aarup.dk lukker – 2. generalforsamling 8./6. – 2023

Dirigent: Henrich Svendsen Referent: Hans Walmar Orientering om baggrunden for lukning af foreningen – til efterretning Lukning af mediet og foreningen blev endeligt besluttet Økonomi: Beholdningen på 257,74 kr. overdrages til bogkontoen i Aarup lokalhistoriske Arkiv Hjemmesiden kører i princippet (rent formelt) videre indtil februar 2024 Artikler fra mediet Aarup.dk … Læs mere…

Aarup.dk – 2. ekstraordinære generalforsamling

Mediet Aarup.dk holder 2. ekstraordinære generalforsamling kl. 18.00 torsdag den 8. juni. Det sker i Galleriet. Ved 1. ekstraordinære generalforsamling besluttede de fremmødte énstemmigt at nedlægge foreningen. Det kræver dog en ny generalforsamling, der holdes i Galleriet torsdag den 8. juni kl. 18.00 og med flg. dagsorden: Valg af dirigent … Læs mere…

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 15. maj.

Da bestyrelsen har foreslået at lukke for driften af foreningen Aarup.dk indkaldes hermed til Ekstraordinær Generalforsamling mandag den 15. maj 2023, kl. 19:30 i Galleriet på Kulturhuset Industrien. Med det formål at opløse foreningen. Dagsorden Valg af dirigent Valg af referent Orientering om baggrund for nuværende situation Forslag om opløsning … Læs mere…

Mediet Aarup.dk lukker

Efter det seneste bestyrelsesmøde har bestyrelsen besluttet at lukke mediet. Det skyldes bl.a., at alt arbejde gennem 10 år er blevet udført ad den samme meget lille bemanding. Så mangel på opbakning og nyt mandskab er årsagen. Der bringes derfor ikke flere artikler eller kalenderoplysninger. Der vil snarest komme en … Læs mere…

Om Aarup.dk

Nu er det snart 3 år siden, at Aarup.dk blev stiftet, og vores hjemmeside med artikler og kalender har været i drift i ca. 2½ år. Vi skriver selv og bringer andres Vi skriver selv en hel del artikler, og vi tager også pressemeddelelser, nyhedsbreve og nyheder fra lokale aktører. … Læs mere…

Nordea Fonden støtter Aarup.dk med kr. 5000

Gitte Siem (yderst t.v.) overrækker checken på kr. 5000,- til Hans Walmar, Annie Gaardsted og Henrich Svendsen fra Aarup.dk

Torsdag den 7. august modtog formand Henrich Svendsen, på vegne af Aarup.dk, en check på kr. 5000,- fra Nordea Fonden. Checken blev overrakt af filialdirektør Gitte Siem, der gav udtryk for, at det var godt at se lokale ildsjæle tage ansvar for udviklingen og understøttelsen af lokalsamfundet. I forbindelse med … Læs mere…