Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 15. maj.

Da bestyrelsen har foreslået at lukke for driften af foreningen Aarup.dk indkaldes hermed til Ekstraordinær Generalforsamling mandag den 15. maj 2023, kl. 19:30 i Galleriet på Kulturhuset Industrien.

Med det formål at opløse foreningen.

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Orientering om baggrund for nuværende situation
  • Forslag om opløsning af Aarup.dk
  • Debat om afviklingsmuligheder for domænenavn, nuværende indhold, foreningens ”formue”
  • Eventuelt

Foreningens vedtægter ang. opløsning af foreningen:

Paragraf 8. Opløsning
Stk. 1. Opløsning kan finde sted med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Formuen skal da tilfalde et lignende formål i 5560 Aarup efter beslutning på den opløsende generalforsamling

Venlig hilsen
Formand, Henrich Svendsen

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.