Aarup Boldklub afholder generalforsamling

Aarup Boldklub, Hovedbestyrelse afholder på tirsdag den 21. februar, den årlige generalforsamling.

Hovedbestyrelsen er den paraplyorganisation som hjælper med at sætte rammerne for Fodbold, Gymnastik, Håndbold og Løbeklubben. Vi er til for at hjælpe og styrke afdelingerne i deres daglige arbejde og administrative opgaver.

Er du interesseret i at høre om der ikke snart kommer en kunststof fodboldbane i Aarup, eller om vi har brug for mere plads oppe i Aarup Fritidscenter, så mød op og vær med i debatten om disse og flere spændende emner, som bliver taget op.

GENERALFORSAMLING

afholdes tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19.30 i Aarup Fritidscenter.

Dagsorden iflg. lovene.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

AARUP BOLDKLUB

 

Dagsorden

På den ordinære generalforsamling foretages:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag behandles
  5. Valg af formand
  6. Valg af næstformand/kasserer og stedfortrædere
  7. Valg af revisorer og stedfortrædere
  8. Eventuelt

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.