Aarup Lokalråd Formandsberetning året 2020 – 30.9.2021

En aften, hvor Aarup blev 2000 år ældre!

Ivan Sløk indledte aftenen for de cirka 70 fremmødte og gjorde kort rede for aftenens program.
Herefter blev Bo Møller valgt til aftenens dirigent, og gav ordet videre til Kjeld Alsholm for formandens beretning.

Formandens beretning:
Kjeld gjorde rede for at lokalrådet pga. Corona ikke har kunnet leve op til vedtægterne. Af samme grund har der heller ikke været så mange aktiviteter og de tildelte midler er derfor ikke brugt.
Formanden konstaterede at lokalrådet ikke er ene om at få Aarup til at fremstå som en attraktiv bosætningsby – med reference til stiftelsen af Aarups ny kulturfabrik – Possementen.
Lokalrådets målsætning om at skaffe 2% årlig stigning i indbyggertallet er ikke nået, som mest skyldes manglen på nye boliger.
Men nu kommer de nye lejligheder på ”Humlegrunden” og snart kommer byggegrundene ved ”Bakkehusene” ml. Aarup og Skydebjerg.
Kjeld berettede, hvordan Lokalrådet aktivt er gået ind i arbejdet med at skaffe ”Byen Bil” til Aarup. Og han tror der er plads til flere af slagsen på P-pladsen ved Totalbanken.
Sund i Aarup har været et andet fokuspunkt for Lokalrådet, hvor især naturvandring i Kertedalen har været en succes med 100 deltagere.
Formanden berettede om den store gevinst ved dialogmøder med kommunens politikere, hvor man bl.a. kan drøfte Kys & Kør anlæg ved skolen.
Kjeld opfordrede til, at man følger Lokalrådets Facebookside ”Flyt til Aarup”.
Endelig gav han en tak til de tre afgående bestyrelsesmedlemmer: Conny Møller Jensen (kasserer), Merete Siggaard (Sund i Aarup) og Henrich Svendsen (rep. for Kulturhuset Industrien).

Regnskab:
Conny kunne fremlægge et regnskab med overskud på 7.400 kr. Som skyldes at det ikke har været muligt at afholde så mange arrangementer.

Indkomne forslag:
Aktive ældre / Aarup Hallen blev godkendt til at have en fast repræsentant i Lokalrådet.

Herefter var der valg til Lokalrådet:
Til bestyrelsen blev valgt: Ivan Sløkk, Kristian Vasegaard og Morten R. Ejby. Der blev dog ikke valgt nogle suppleanter.

Der var herefter indlæg fra:
Assens Kommune – v. trafik- og byggechef Lars Evald Jensen, der redegjorde for status på udstykningen ved Bakkehusene.
Han kunne berette, at de indledende arkæologiske undersøgelser har vist, at der har ligget ca. 10 jernalderbebyggelser på bakkearealet ned mod Skydebjerg.
Da jernalderen strækker sig fra 500 f.Kr. til 850 e.Kr. så er Aarup hermed blevet 2000 år ældre!
Området er endvidere indstillet til yderligere udgravning, men Assens Kommune håber ikke det forsinker udstykningen mærkbart.
Kommunen håber på at kunne lave udbud af grundene allerede i år – inden selve udstykningen er foretaget!
Grundene forventes klar til bebyggelse i efteråret 2022.

Assens Fjernvarme v. Lisbeth Damsbo Lund fortalte om planerne for at få fjernvarme til Aarup.
De har fået 24,5 mill. kroner fra ”Fjernvarmepuljen” som støtte til at gennemføre projektet indenfor en femårig periode.
Assens Fjernvarme håber på stor tilslutning blandt de godt 2000 nye kunder, der kan kobles på nettet.
Der laves tilbud om tilmelding allerede i 1. kvt. næste år.

Sten Førgaard Andersen fra Amstrup & Baggesen afsluttede aftenen med at fortælle om planerne for byggeri på Storparcellerne ved Bakkehusene.
Der bliver plads til ca. 60 boliger i størrelsen 75 – 110 m2.

Ivan Sløk sluttede aftenen med en present til de tre afgående bestyrelsesmedlemmer.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.