Årsmøde i Aarup Lokalråd

Aarup Lokalråd afholder årsmøde den 31. marts kl 19.00 på Industrien i  Aarup

Dagsorden
Behandling af forslag til vedtægtsændring af §3 og §5, idet Lokalrådet foreslår forhøjelse af antallet af valgte medlemmer fra 7 til 7-10.

Dagsorden ifig. vedtægternes §4 – Lokalrådets vedtægter kan ses på www.aarup.dk – under fanen lokalråd.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.