Nyhedsbrev fra Aarup Lokalråd – jan. 2021

I tekst og en lang række relevante billeder fortæller Aarup Lokalråd om mulighederne for det gode liv i byen og naturen lige uden for vores by.

Lokalrådet peger både på de udmærkede boligmuligheder – og på infrastrukturen med hurtige trafikforbindelser til både Odense og Trekantområdet.

Se lokalrådets egen redegørelse lige herunder eller læs brochuren her

H.W./Aarup.dk

 

AARUP har planerne for fremtidig byudvikling…. investorer søges…. 
Aarup er en utrolig populær bosætningsby, der gennem de seneste år har oplevet jævnt stigende befolkningstilvækst, og er i Assens Kommunes Planstrategi udpeget som fremtidigt udviklingsområde.

Aarup er netop kåret som en af Danmarks smukkeste stationsbyer, og byen ligger perfekt placeret i smuk natur mellem Odense og trekantområdet – tæt på motorvejen og med timedrift for togtrafik mellem Odense og Fredericia, hvilket har inspireret Lokalrådet til at markedsføre Aarup med logoet

FLYT  TIL  AARUP  – centralt på Fyn – i Danmarks  midte
Aarup har endvidere en bred vifte af virksomheder, butikker og institutioner samt et rigt kultur- og foreningsliv, der sammen med den tætte placering på Odense, gør det attraktivt at bosætte sig i byen.

Interessen for at bosætte sig i Aarup er nu så stor, at der nu kun er 3 nye parcelhusgrunde tilbage, og Lokalrådet har inden for de sidste år jævnligt påpeget, at der både mangler parcelhusgrunde og specielt seniorboliger i Aarup. Det er naturligvis glædeligt at kunne konstatere, at der i øjeblikket pågår private opførelser 3 steder i byen samt 24 nye boliger på Humlehyttegrunden. Det er dog desværre langt fra nok til at dække behovet / ønsket blandt 60+ ere, om at sælge parcelhuset til fordel for en mindre leje- eller ejerbolig.

For at skabe opmærksom på den store forespørgsel på nye boliger i Aarup og i øvrigt mulighederne for at investere i boligbyggeri i Aarup, har Aarup Lokalråd udviklet en helt ny SALGS brochure.

Udover at give 10 gode grunde til at vælge Aarup, anviser brochuren også hvor der kan opføres parcelhuse og udvikles byggeprojekter til leje eller eje som tæt lav bebyggelse.

Den nylig godkendte byudviklingsplan – Aarup Syd – giver mulighed for i alt 350 nye boligenheder, og igangsætningen af planen søges i samarbejde med Assens Kommune fremmet mest mulig og hurtigst muligt.

Brochuren udsendes derfor allerede primo Januar til et større antal byggefirmaer og investorer på Fyn og i Jylland, med det for øje at skabe interesse om de oplagte muligheder for at investere i Aarups udvikling. Virksomhederne inviteres enkeltvis til dialogmøder med Lokalrådet og Assens Kommune for at vi kan uddybe de konkrete købsmuligheder.

Det længe ventede udbud af 29 attraktive nye parcelhusgrunde på Trekanten, afventer fortsat en endelig afklaring. På arealet er der endvidere 2 storparceller der potentielt kan komme til at bestå af spændende lejeboliger og måske ejerboligertil seniorer i form af dobbelthuse. Et spændende projekt der ses frem til at blive realiseret.

Aarup Lokalråd går endvidere aktivt ind for at afprøve alternative muligheder for at finde egnede byggegrunde i den centrale del af byen, f.eks. ved nedbrydning af ældre ejendomme.

Vi håber i Aarup Lokalråd, at vi med disse tiltag kan skabe yderligere fokus på Aarup, som en attraktiv by at bosætte sig i, men også skabe opmærksomhed blandt investorer, som måtte ønske at investere i byen, med en attraktiv beliggenhed i smuk natur midt mellem Odense og Fredericia.

Aarup Lokalråd
Kjeld Alsholm
Formand

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.