Velbesøgt generalforsamling

Da Aarup lokalhistoriske Forening og Arkiv holdt den årlige generalforsamling den 10. feb., måtte der findes mange ekstra stole frem pga. den store tilstrømning.
lokalarkivDet er helt tydeligt, at interessen for vores fælles fortid er stor i disse år. Mange mennesker er blevet klar over, at man må vide, hvor man kommer fra, hvis man vil finde den rette vej frem. Store træer har jo også rødder dybt nede.
Formanden Jørgen Koch Sørensen aflagde beretning og kom bl.a. ind på det kommende by- og jernbanejubilæum den 7. september i år. Arkivet og foreningen havde overvejet at udgive en bog op til jubilæet, men der kunne ikke skaffes penge nok. Til gengæld har foreningen udgivet bogen Fra Napoleonstiden på Vestfyn, skrevet af de 2 lokalhistorikere Evald Andersen og Poul Kej.
Af fornyelser på kontoret fremhævede formanden det nye EDB-system, og fra en dato senere i 2015 kan alle borgere se alle arkivers oplysninger via computeren derhjemme.
Åbningstiden er fortsat fra 14 – 16 om torsdagen, hvor alle er velkomne til at stille spørgsmål eller til at aflevere arkivalier. Kontingentet er uændret 50 kr. for det kommende år, og alle valg var genvalg, så bestyrelsen for det kommende år ser således ud:

Jørgen Koch Sørensen, Bente Andersen, Hans Ove Pedersen, Ebbe Sv. Hansen og Otto Clement.
Hvis man vil vide mere om arkivet, kan man gå ind på hjemmesiden: www.lokalarkivaarup.dk
Man kan også sende en email:

Efter generalforsamlingen præsenterede de 2 forfattere ovennævnte bog, der er trykt i 100 eksemplarer. Han handler primært om de franske og spanske troppers ophold på Erholm og Gribsvad Kro og om den fynske kystmilice på den tid, dvs. 1807 -1808.
Den vil nu kunne købes i Aarup Boghandel eller på arkivet.

Hans Walmar

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.