Lokalråd: Konstituering og arbejdsområder

Ny formand
Kjeld Alsholm genopstillede ikke, og Morten Henneberg blev derfor valgt som ny formand for Aarup Lokalråd på mødet den 11. oktober.

Ivan Sløk blev genvalgt som næstformand, mens Lars Christensen blev valgt som både sekretær og kasserer.

De tre udvalg
Der i øjeblikket 3 fungerende udvalg i lokalrådet, og det er bosætningsudvalget (1), markedsføringsudvalget (2) og Sund i Aarup (3).

Bosætningsudvalget vil bl.a. tage sig af flg. områder: Byfornyelse, næste udstykning, mulighed for andre byggegrunde, mulighed for andels- og ældreboliger.

Markedsføringsudvalget arbejder med ”Byens Bil”, markedsføring i samarbejde med de handlende, facebook-opdatering, brochuren ”10 gode grunde – – ”, Flyt til Vestfyn.

Andre udvalg kan komme på tale, fx infrastrukturudvalg, evt. klimaudvalg.

Aktiviteter:
Bl.a. valgaften på Industrien i samarbejde med Aarup.dk og Folkebladet

Næste årsmøde: 31. marts 2022 kl. 19 – 21.30

H.W./Aarup.dk

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.