Foreningen Aarup.dk indkalder til Generalforsamling

Foreningen Aarup.dk indkalder hermed til Generalforsamling

Tid: Mandag den 29. juni 2020 kl. 19:30
Sted: Biografsalen, Kulturhuset Industrien i Aarup

Generalforsamlingen var oprindelig sat til 23. marts, men er pga. Corona udsat til 29. juni.

Dagsorden

  • Orientering om det løbende arbejde på Aarup.dk
  • Forslag til artikler og indhold på Aarup.dk

Generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning og plan for det kommende år
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag (Forslag sendes til formanden senest man. d. 22. jun.)
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
  7. Valg af en revisor
  8. Eventuelt

Herefter fortsat debat og idegenerering

Venlig hilsen
Henrich Svendsen
Formand, Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.