Budget i balance skal udvikle velfærden i Assens Kommune

Byrådet i Assens Kommune har for alvor taget hul på næste års budgetlægning. Politikerne har været samlet de sidste to dage til budgetseminar, hvor det samlede budgetmateriale er blevet gennemgået. Byrådet står på et budget i balance, hvor der i løbet af de kommende fire år er mulighed for at udvikle velfærden med yderligere samlet 45 mio. kr. Oveni dette er der nye midler til bl.a. at imødekomme demografiudviklingen inden for både ældre- og børneområdet på 90 mio. kr. over de kommende fire år.

Borgmester Søren Steen Andersen er tilfreds med seminaret:
”Der har været en god og konstruktiv dialog Byrådet imellem. Det er et godt udgangspunkt for de egentlige budgetforhandlinger mellem partierne, som vi tager fat på i begyndelsen af september. Det er glædeligt, at vi nu står med en solid økonomi oven på en vanskelig økonomisk periode. Det betyder, at vi for andet år i træk ikke skal ud i besparelser, men i stedet kan arbejde med udvikling af servicen særligt i forhold til det forebyggende og rehabiliterende område samt rekruttering og fastholdelse.”

Udgangspunktet for Byrådets drøftelser er desuden, at det samlede anlægsbudget styrkes en smule, ligesom der fastholdes en solid disponibel likviditet på 125 mio. kr. jf. KL’s anbefaling.

Ligeledes fastholdes ambitionen om fortsat at have et budget i balance samt føre en økonomisk ansvarlig politik.

Forhandlerne fra Byrådets partier har onsdag været samlet. På tværs af partierne er der enighed om rammerne for budgetmaterialet til byrådets 1. behandling af budget 2022-2025. I budgetmaterialet er der bl.a. indarbejdet nye midler til demografiudvikling inden for både ældre- og børneområdet på samlet 90 mio. kr. over de kommende fire år (tekniske ændringer). Materialet indeholder desuden en række administrative forslag til nye investeringer i vækst og velfærd for samlet 45 mio. over de kommende fire år.

Den videre proces
Budgetmaterialet kommer i høring fra den 26. august til 6. september og vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside (www.assens.dk/budget) og vil sideløbende blive kvalificeret i organisationens MED-system.

Byrådet har 1. behandling af budgettet den 8. september, mens budgettet 2. behandles den 29. september.

Der er borgermøde om budgettet den 31. august kl. 19.00 på 10.
Klassecenteret i Glamsbjerg, hvor alle interesserede borgere er velkomne. Tilmelding skal ske via www.assens.dk/budget
Der er frist for tilmelding den 26. august.

Yderligere oplysninger
Borgmester Søren Steen Andersen, Assens Kommune, tlf. 2937 9065.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.