Det sker i 5560 Aarup – December 2021

Jul på Erholm Erholm Fødevaremarked holder Jul på Erholm hver weekend lørdag kl. 10-16 og søndag kl. 10-15 fra den 20. november til og med søndag 19. december. Ud over de faste stande vil der være forskellige andre stande. Læs mere på Erholms hjemmeside. Galleriet Traditionen tro er årets sidste … Læs mere…

Det sker i 5560 Aarup – November / december 2021

Open By Night på Industrien Fredag den 26. november er der åbent hus på Industrien. Musikskolen giver walk-in-julekoncert kl. 17.00; kl. 18.00, er der afsløring af Jacob Herskinds Aarupbillede i bibliotekssalen; Aarup Bio sælger filmplakater og Lokalarkivet og Galleriet har åbent, så arkivets udstilling og  ”Gamle billeder fra Aarup by … Læs mere…

Advent og jul i områdets kirker 2021

  ”Dybt hælder året i sin gang ” bliver der atter sunget i kirkerne. For endnu engang skal vi først sige farvel til et kirkeår, for dernæst at hilse det nye velkommen den første søndag i advent, og vi står foran årets sidste kalendermåned – december – med hygge og … Læs mere…

Det sker i 5560 Aarup – November 2021

Lokalhistorisk Arkiv udstiller i Galleriet Lokalhistorisk arkiv har i  november en udstilling med titlerne: “Possementen før og nu” samt  “Avisnyheder fra 1981” . Læs mere om udstillingen på lokalarkivets hjemmeside. Jul på Erholm Erholm Fødevaremarked holder Jul på Erholm hver weekend lørdag kl. 10-16 og søndag kl. 10-15 fra den … Læs mere…

Det sker i 5560 Aarup – november 2021

Arkivernes dag Lokalhistorisk arkiv i Aarup inviterer til åbent hus lørdag den 13. november kl. 10-14 i forbindelse med Arkivernes dag. Her vil lokalarkivet præsentere en ny udstilling med titlerne: “Possement før og nu”, “Avisnyheder fra 1981” samt “Gamle billeder fra Aarup by på storskærm”. Læs mere om arrangementet på … Læs mere…

Og så er der bal bagefter

En gennemgang af Folkebladet i 1921 viser, at det bestemt ikke var kedeligt at være KU’er, dvs. medlem af den Konservative Ungdomsforening. Lørdag 12. marts, fremgår det af en annonce, er der generalforsamling, som holdes i Industriforeningen, og nok så væsentligt at er der bal bagefter, hvad ingen kan være … Læs mere…

Formaning til de borgerlige vælgere: Undgå stemmespild.

Op til sognerådsvalget i marts 1921 i Skydebjerg-Orte gik lokale borgerlige kræfter herunder Venstre og Konservative sammen om en fællesliste, der kom i stand efter flere møder mellem de interesserede parter. Et 15 mands udvalg sammensatte derpå listen, som blev enstemmigt vedtaget. Udvalget mente derfor, at listen ville ”samle sig … Læs mere…

Strømsvigt stoppede radikalt møde op til kommunalvalget 1921

Onsdag den 9. februar 1921 samlede medlemmerne af Skydebjerg Sogns Radikale Venstreforening til den årlige generalforsamling i Aarup. Inden generalforsamlingen holdt redaktør Nygaard fra Middelfart foredrag om kommunalpolitik og et frisindet kommunalt styre. På selve generalforsamlingen skulle der både vælges medlemmer til opgaver i vælgerforeningen samt opstilles kandidatliste til det … Læs mere…

Fru Sofie Ellegaard, Aarup, eneste kvindelig kandidat ved valget i 5560 Aarup i 1921

Kvinderne fik valgret og blev valgbare til sogneråd og byråd med valgloven i 1908. Tretten år senere i 1921 var der i de tre sognekommuner Skydebjerg-Orte, Kerte og Rørup opstillet i alt 82 kandidater, hvoraf kun en enkelt kandidat var kvinde – nemlig Fru Sofie Ellegaard fra Aarup, der opstillede … Læs mere…

Vælgere før og nu i 5560 Aarup

Der var en gang tre sognekommuner Skydebjerg-Orte, Kerte og Rørup. Det er disse tre sognekommuner, der sidenhen bliver det geografiske område 5560 Aarup. Året er 1921, og i marts blev der valgt nye sogneråd, der særligt tog sig af skolevæsen, fattigvæsen og vejvæsen. De to sognekommuner – Skydebjerg-Orte og Kerte … Læs mere…