Ørsbjerg Bylaug lever

Ørsbjerg. Billeder ©2015 Aerodata International Surveys,Kortdata ©2015 Google

Ørsbjerg. Billeder ©2015 Aerodata International Surveys,Kortdata ©2015 Google

Bondens frigørelse og vulkanen Laki
Ørsbjerg Bylaug lever og ånder – og holder sine møder i det fri, ligesom bønderne i Danmark gjorde i mange hundrede år frem til bondens frigørelse omkring 1788.
Og på den tid var der virkelig grund til at skabe mere produktion i landbruget, for vulkanen Laki på Island havde fra 1783 og flere år frem et udbrud så stort, så den sodsværtede luft over hele Vesteuropa medvirkede til den franske revolution og til, at der i hele det store landbrugsområde Hønnerup ved Gelsted kun var én levende ko tilbage. Det må have været hårde tider for bønderne og børnene – også i Ørsbjerg, for hvordan fik man mælk nok?

1786
Dengang sad bønderne og diskuterede fælles anliggender på en rundkreds af sten, og det har de nok også gjort i den stolte by, Ørsbjerg, op til den 7. august 1786, hvor det konkrete landsbyfællesskab ophørte efter et møde med “Stiftsamtmand” Bille og “Landsthingsfører” Rasmussen fra Odense og en del af de hidtidige ejere, fx grev Wedel, grev Rantzau og kammerjunker Cederfeldt de Simonsen.
Herefter fik bønderne så efterhånden deres jord samlet, så de kunne effektivisere driften og øge fødevaresikkerheden.

Generalforsamling i den lille bypark. Foto:HW

Generalforsamling i den lille bypark. Foto:HW

Moderne tider
Efter 1786 lå Ørsbjerg Bylaug i dvale, men for ca. 75 år siden genopstod det, og foreningen har eksisteret lige siden. Og nu har den lige holdt generalforsamling i den lille bypark (“anlægget”), der ligger på Kaslundvej på højre hånd, når man kører mod syd ved krydset.
Og Aarup.dk havde det store privilegium at kunne overvære årets generalforsamling.
Formanden Jens Kærsbøl aflagde beretning, og han kunne melde om nye vedtægter, om den trofaste pasning af anlægget, hvor Hedeselskabet havde hjulpet med træfældning, om salg af brænde og om plantning af nye bøgetræer. Bylauget, dvs., alle grundejere i Ørsbjerg, ejer også et par små stykker græsning, der kan lejes mod en lille betaling. Desuden har de frivilige ordnet gyngerne, så børnene kan lege og hygge sig.
Både beretningen og kasserer Henning Nielsens regnskab blev godkendt. Det oplystes under mødet, at bylauget ejer i alt 29.444 m2 jord.

Andre sager
Efter de formelle ting drøftedes de ret slidte og lidt vaklende møbler i parken, og de fremmødte vil måske kontakte de 5 medlemmer af Assens Byråd, der er valgt i postnummer 5560 for at afprøve, om de kan skaffe nye kommunale møbler til fx 12 personer, idet anlægget reelt er tilgængeligt for alle, altså en offentlig park.

Bestyrelsen
Efter de øvrige punkter skulle der vælges bestyrelse, og det blev til genvalg af alle, dvs.,
Jens Kærsbøl, Henning Nielsen, Claus Nielsen, Per Henriksen og Leif Hansen.
Suppleanter: Anders Pedersen og Thomas Nielsen.
Bestyrelsen ville ikke konstituere denne dag (26. aug.).
Den slags gøres nemlig bedst ved et andet møde, hvor man også kan få et par stykker smørrebrød og en øl. “Arbejdsbyrderne” må jo gerne fordeles lidt i Ørsbjerg, der i følge de fremmødte i dag tæller 150-200 sjæle.

H.W.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.