Momentum eller ej!

Åbent brev til
byrådsmedlemmerne i Assens Kommune og
byrådssekretariatet
Aarup, den 18. nov. 2018

 

”Det er i Aarup det sker” – som vi ynder at udtrykke os på Facebook, når vi markedsfører Aarup.

Det stemmer ganske overens med de faktiske forhold når vi optæller salget af kommunale grunde i Assens kommune i hele 2018. Iflg. Byrådssekretariatet er der solgt i alt 19 parcelhusgrunde, hvoraf de 7 er i Aarup, hvilket svarer til ca. 40%.

Lige nu har vi i Aarup kun 15 salgbare grunde tilbage, hvoraf 6 allerede er reserveret.
Af de resterende 9 grunde er 6 grunde meget udfordret byggeteknisk på grund af det ekstremt bakkede terræn. Dette besværliggør byggeprocessen og vil fordyre byggeriet væsentlig, hvilket desværre kan forudses at ville give lange udsigter i salgsprocessen.

Status er således, at vi nu reelt kun har 3 normale grunde tilbage.

Skal den positive udvikling i Aarup fortsætte, skal vi hurtigst muligt have igangsat byvækst- planens etape 1 ” Bakkehusene” også betegnet som trekanten. På arealets 3 byggefelter, forventes der at kunne opføres i alt 40 nye parcelhuse samt et antal udlejningsboliger.

På baggrund af det aktuelle aktivitetsniveau på parcelhusområdet i Aarup samt på Fyn som Helhed, vurderer vi det realistisk, at området vil kunne sælges og bebygges inden for en tidshorisont på max 3 til 4 år, med den rette markedsføring og salgsindsats fra Kommunen, Aarup Lokalråd og måske andre aktører f.eks. ejendomsmæglere.

Vi er godt klar over, at det vil kræve en lokalplan inden arealet kan erhverves, hvorfor vi igen opfordrer alle gode kræfter i kommunens administration og byrådet til at hjælpe Aarup by med at få udformet og godkendt en lokalplan, så området snarest kan erhverves og udstykkes.
Kun herved kan vi i Aarup fortsætte det gode momentum.

Ligesom det gode samarbejde der blev etableret med kommunen omkring udviklingen af af byvækstplanen ”Aarup Syd”, vil vi gerne tilbyde at deltage aktivt i initiativer, der hurtigst muligt kan skabe nye Byggegrunde i Aarup, og dermed sikre et øget indbyggertal og skattegrundlag til gavn for Aarup og kommunen.

Vi ser frem til en tilbagemelding og positiv dialog.

PS.
Det er dog glædeligt, at Assens Kommune allerede er i gang med at udvikle et areal ved Solbakken – Skovhusene – der er påtænkt til tæt / lav bebyggelse. Den form for boliger har vi også et stort behov for i Aarup.

Med venlig hilsen
Aarup Lokalråd – Bosætningsudvalget

Peter Poulsen  Ivan Sløk
Claus Andersen  Kjeld Alsholm
Lars Fuglsang

 

 

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.