Lokalråd ønsker klimaarbejdsgruppe

Industriens Foredragsforening i Aarup afholdt den 30./10. en klimakonference i biografen, og ca. 65 tilhørere var mødt op for at høre talerne.

Efter borgmesterens indledning talte Peter Rathje fra Project Zero i Sønderborg, Ellen Lykkeby Myhrmann og Emma Klint fra Unge Klima Rådet i Sønderborg.

De blev suppleret af flere lokale kræfter, nemlig biolog Gunilla Ørbæk fra Assens Kommune, afdelingschef Ejler Pedersen fra Centrovice, Kristina Lyngbo og Mogens Michael Møller som repræsentanter for Udvikling Assens. Desuden deltog biolog og kemiker Uwe Lindholdt fra Danmarks Naturfredningsforening.

Efter de kompetente kræfters indslag om nødvendige klimatiltag fik lokalrådets formand, Peter Poulsen, ordet, og han opfordrede kraftigt til at få både Aarup-området og hele Assens Kommune mere med i CO2-neutral retning.

Lokalrådet vil nemlig gå i spidsen og skabe et udvalg, der lokalt kan sætte meget mere gang i processen hen imod elbiler, mange flere energivenlige pærer, bedre husisolering og meget mere, der kan nedsætte CO2-udslippet på lokalt plan –  også ud fra en betragtning om at skabe mere lokalt arbejde.

I den forbindelse omtalte han også de nye grunde med plads til 350 parcelgrunde rundt om det sydlige Aarup. Her er der virkelig mulighed for at sætte en flot klimadagsorden og skabe intelligente og fremsynede forbilleder.

Aarup.dk vil bringe flere artikler om emnet i den kommende tid

Henvendelse vedr. udvalgsarbejde til:

Peter Poulsen, tlf. 26379499 eller Kjeld Alsholm, tlf. 40839274

Mail:

H.W./Aarup.dk

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.