Jernalderfund ved Bakkehusene

Her ses en skitse over placeringen af de 10 ca. 2.000 gamle bygninger

I forbindelse med udgravningerne til Bakkehusene mellem Assensvej og Møllegyden er der fundet spor fra ca. 10 bygninger fra jernalderen – i dette tilfælde fra tiden mellem 300 f.v.t. og 300 e.v.t.

Det er Odense Bys Museer, der har fundet spor af de ca. 10 bygninger. Så noget tyder på at vore forfædre fra den tid har været bevidste om at bo med en god udsigt.

Meget tyder dog på, at kommunen indtil videre vil fortsætte byggemodningen. Men hvis der kommer grus i byggeprocessen – har man så en alternativ plan?

 

H.W./Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.