Generalforsamling i Aarup.dk

Foreningen Aarup.dk indkalder hermed til Generalforsamling

Tid: Onsdag den 13. marts 2019 kl. 19:30

Sted: Galleriet på Kulturhuset Industrien i Aarup

Dagsorden

 • Orientering om det løbende arbejde på Aarup.dk
 • Forslag til artikler og indhold på Aarup.dk
 • Generalforsamling:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning og plan for det kommende år
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag (Forslag sendes til formanden senest ons. d. 6. mar.)
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
 7. Valg af en revisor
 8. Eventuelt
 • Fortsat debat og idegenerering

Venlig hilsen

Henrich Svendsen
Formand, Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.