Aarup Vandværks årsmøde 2021 (1)

Ifølge formand Jørgen Elmbos beretning var der i 2020 bestyrelsesmøde seks gange og en generalforsamling.

Normalt har man skoleklasser på besøg, men det fandt ikke sted i 2020 – til gengæld kunne skoleklasser få information via korrespondance pr mail.

Medlemstallet er p.t. 1385 medlemmer, en lille fremgang, og det blev i det forgangne år pumpet 163.296 m3 og sendt regner ud for 151.006 m3. Det betyder et vandspild på 7,13%, så der skal ikke betales strafafgift til staten – det sker først ved et spild på over 10%.

Der har i årets løb været foretaget flere vandprøver, og de viser hver gang fineste kvalitet.

Der har i den forløbne periode været udskiftning af forsyningsledningen fra Åvej til Nedermarken, og det samme er sket i Bredgade fra Korsgade til Vestergade.

Ledningsnettet udgør i alt ca. 60 km, og det hele overvåges dag og nat, så eventuelle problemer kan løses hurtigst muligt.

Prisen i 2020 var på 7,13 kr. + den lovpligtige statsafgift på 6,37 kr.

I de seneste år har der været arbejdet på at finde en ny kildeplads af hensyn til fremtidssikringen, og samtidig er der sikret forbindelser til vandværkerne i Kerte og Grønnemose, så nødforsyningerne kan gå i begge retninger. I særlig grad skal Aarup Vandværk kunne klare en hel del, da det er et af kommunens to nordlige ”primære værker”.

Læs mere om vandværket og find kontaktoplysninger på www.aarupvand.dk

H.W./Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.