Aktivitetspark i Aarup?

En række foreninger med Aarup Lokalråd i spidsen, er i gang med at planlægge etablering af en aktivitetspark i Aarup.

Aarupskolen, Aarup Boldklub, Aarup Fritidscenter og Aarup Lokalråd, er gået sammen i samarbejdet om planlægningen af en aktivitetspark i Aarup.

Aktivitetsparken skal ligge i området mellem skolen og Aarup Fritidscenter. Med den placering vil den være med til at bygge bro mellem 2 bydele og vil være til stor gavn for alle Aarupborgere.

Indkaldelse til borgermøde 7. november kl. 19.00 i Aarup Fritidscenter

Forslag til placeringer.

Forslag til placeringer.

Mødet er for alle interesserede borgere i Aarup, hvor vi skal have alle muligheder og ønsker frem, således at vi ikke sidder ønsker og ideer overhørig.

Nedsættelse af arbejdsgrupper som hver især skal komme med bud på indholdet og udformning af aktivitetsparken

Det hele er stadig på idéstadiet og endnu er intet besluttet, men foreningerne har ideer om at Aktivitetsparken bl.a. kan indeholde følgende aktiviteter:

En Kunstgræs fodboldbane med lysanlæg til brug for Aarup Boldklub og Aarupskolen.

Paddletennis: Sporten er en kombination af tennis og squash, og selvom sporten er forholdsvis ny i Danmark, er den allerede ved at blive en favorit for mange.

En Bevægelsespark vil primært henvende sig til skolens børn, som efter den nye skolereform, har brug for nogle attraktive og moderne rammer til at udfordre sig selv fysisk samtidig med at give mulighed for læring. Med Bevægelsesparken vil vi flytte gymnastiksalen udenfor og der skal være plads til nogle atletikdiscipliner. Den vil også kunne bruges i alle andre fag og inddrage bevægelse. Endvidere vil området appellere til byens mange børnefamilier, som et ekstra legepladsareal. Området vil indeholde forskellige balance-motorik udfordringer, trampoliner, alfabet, tal, crossfit og børnefitness.

Endelig vil bevægelsesparken være en god mulighed for den ældre del af borgerne, til at være fysisk aktive i den frie natur. Flere små ”øer” med udendørs fitnessredskaber til ung som gammel. Det kan både være enkelt borgere, men også genoptræning og motion for borgerne på byens plejehjem.

En Legepark der evt. kan etableres i det grønne område mellem Aarupskolen og Børnehaven Drømmebakken. Den vil være målrettet den brede gruppe, primært vil det være børnefamilierne, dagplejerne, institutionerne og skolen, der vil udnytte disse faciliteter. Området vil være udformet, så det kan bruges af alle aldersgrupper og foreninger. Området kan indeholde overdækkede opholdsmuligheder, en legeplads til de mindre børn (0-3 år), en legeplads til de lidt større børn (4-10 år), ligeledes vil der blive etableret en parklignende atmosfære via beplantning af træer m.m. samt etablering af opholdsmulig-heder spredt rundt i området. Alle i Aarup ville kunne få en god naturoplevelse her.

Skatepark i beton der afgjort vil blive de større børn og de unges, naturlige mødested. Vi ved at behovet er der for en skaterpark og et mødested, da mange børn og unge nu søger ind til Odense for at kunne udforske disse aktiviteter. Det vil vi gerne kunne tilbyde her i byen. Skaterparken kan indeholde muligheder for at udfordre sig selv på både løbehjul, skateboard, BMX og rulleskøjter, der kan blive quarterpibes, funboxes, rail og spine udfordring, herudover vil der blive etableret opholdsmuligheder.

Endelig planlægger vi også at der skal være Oplevelses- og sansekunst i hele området. I samarbejde med lokale kunstnere udfærdiges der skulpturer der passer ind i de forskellige elementer i parken. Det er vigtigt at det ikke kun er til at kigge på, men der skal også være kunstneriske installationer der kan benyttes af brugere i parken.

Der er og skal tænkes stort, men med økonomi i tankerne, vil vi måske blive mødt med udsagn som:  Fantaster – helt ud over det opnåelige – se hvordan andre projekter for tiden lider skibbrud – og meget mere.

Men vi mener at det er vigtigt at få udfærdiget en helhedsplan, hvor alle ideer er tænkt ind i projektet allerede her fra starten. Så må vi se hvilke af ideerne der skal prioriteres og i hvilken rækkefølge der i øvrigt kan skaffes økonomisk rygdækning til.

Der skal eventuelt etableres en støtteforening, der kan være spydspids i den kommende indsamling af midler og fundraising. Der bliver tale om mange forskellige aktiviteter der skal kombineres, og det vil helt sikkert blive et kæmpe arbejde – men også udfordrende og spændende for de der vælger at støtte op om planerne.

Mødet afholdes i Aarup Fritidscenter 7. november kl. 19.00
Har du brug for yderligere oplysninger inden mødet den 7. november, kan du kontakte Lars Christensen fra Aarup Lokalråd, der er koordinator for foreningerne bag opgaven. Lars kan kontaktes på enten eller telefon 5046 2863.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.