Pressemeddelelse fra Lokalhistorisk Forening

Nye på posterne i Aarup Lokalhistoriske Forening 
Aarup Lokalhistoriske Forening afholdt den 24.2. en velbesøgt generalforsamling i Galleriet på Industrien. 
2 bestyrelsesmedlemmer Hans Ove Pedersen og Otto Clement ønskede ikke at fortsætte, og i stedet blev Ole Nygaard Kristensen og Sven Jensen valgt til bestyrelsen.

Der blev udtrykt en stor tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer, som heldigvis fortsætter som frivillige medarbejdere på arkivet.
Som bestyrelsessuppleant nyvalgtes Willy Steen. Som revisor nyvalgtes Lars Hansen og som revisorsuppleant Otto Clement.

Efter kaffepausen holdt Sven Jensen et levende og muntert foredrag for den fyldte sal om spejderlivet i 1940-erne og 1950-erne i anledning af Aarupspejdernes 90 års fødselsdag.  

Bestyrelsens beretning for 2015 

Foreningen:
Sidste års generalforsamling blev afholdt den 10. februar 2015 og 52 medlemmer deltog.Bestyrelsen blev genvalgt og Anne Marie Frederiksen blev genvalgt som suppleant.
Øvrige valg var også genvalg.

De to forfattere: Poul Kej til venstre og Evald Andersen til højre

De to forfattere: Poul Kej til venstre og Evald Andersen til højre

Efter generalforsamlingen var der en præsentation af foreningens nyeste bogudgivelse: ”Fra Napoleonstiden på Vestfyn” og forfatterne Evald Andersen og Poul Kej fortalte om forskningen, der lå til grund for bogen. Salget er gået rigtig godt, og vi har nu kun 25 stk. på lager. Vi modtog i øvrigt efterfølgende et tilskud på 10.000 kr. fra Murermester Ib Hansens Fond til udgivelsen og siger tak til fondsbestyrelsen.    

I foråret kunne vi atter udsende et årsskrift, og redaktøren Henning Søndergaard præsterede igen et hæfte på 36 sider med hele 5 artikler. Vi vil igen benytte lejligheden til at opfordre medlemmerne og andre til at komme med forslag til emner for kommende artikler eller indsende f.eks. erindringer til brug i årsskriftet og arkivet.

Aftenudflugten blev flyttet tilbage til juni og vi fik en byvandring i Frøbjerg med tidl. borgmester Asger Møller som guide.    

Arkivet:
Vi har i 2015 haft 76 besøgende gæster på arkivet.  Næsten det samme som i 2014.

Vores hjemmeside har haft 2884 besøg. En nedgang på ca. 1200 besøgende ift. 2014, og som uden tvivl skyldes den nye landsdækkende hjemmeside arkiv.dk.   

Det daglige arkiverings- og registreringsarbejde i arkivet er også i 2015 forløbet meget tilfredsstillende.Vi har haft økonomisk mulighed for at udskifte en computer og indkøbe en ny computer, så vi har nu i alt 7 it-arbejdspladser til rådighed.   

Vi har ofte på vores arbejdsdage om mandagen alle 7 it-arbejdspladser i gang og om torsdagen arbejder andre af de frivillige medarbejdere med andre opgaver. Så vi har faktisk fuldt hus lige nu på de to dage og savner indimellem meget en læsesal til vores gæster. I et vist omfang bruger vi så Galleriet.

Vi har indkomstregistreret 85 afleveringer i 2015. 2 mere end i 2014. Derudover har vi også gang i arkivfonds- og billedregistreringerne dvs. de registreringer, som I kan se på hjemmesiden www.arkiv.dk . Her kan I lige nu se 250 arkivfondsregistreringer og 1465 billeder.

I maj måned arrangerede vi i anledning af 70-året for befrielsen en lille udstilling på biblioteket med Erling Lykkes billeder af fynske mindesten fra krigens tid.

Den gamle station i Aarup. Den lå et par hundrede meter øst for den nuværende. Foto fra Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Den gamle station i Aarup. Den lå et par hundrede meter øst for den nuværende. Foto fra Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv

I september arrangerede vi igen en udstilling i biblioteket i anledning af jernbanens 150 års jubilæum.  

Arkivernes Dag blev markeret den 14. november med åbent hus og udstilling. Emnerne var: Jernbanen og stationen, små og store begivenheder for 40 år siden og ukendte billeder. Udstillingen blev besøgt af ca. 40 gæster, lidt færre end sædvanligt, og vi vil i år derfor prøve at lægge os endnu mere i selen for at lave en god og interessant udstilling.

Afslutningsvis vil vi fra bestyrelsens side sige tak til arkivleder Karna Søndergaard og de øvrige frivillige medarbejdere for deres gode indsats i det forløbne år.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Koch Sørensen             

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.