Torskebjerg og Ørsbjerg Mark – forklaringer

Ørsbjerg. Billeder ©2015 Aerodata International Surveys,Kortdata ©2015 Google

Ørsbjerg. Billeder ©2015 Aerodata International Surveys,Kortdata ©2015 Google

For nogle dage siden efterlyste undertegnede både på Aarup.dk og i Folkebladet oplysninger om Torskebjerg og Ørsbjerg Mark, idet begge lokaliteter er nævnt i Achton Friis’ fornemme bog om Danmarks store Øer fra 1936, hvor han bl.a. fuld af beundring beskriver Brende Å – dalen som et af Danmarks store naturklenodier.

Torskebjerg
Det gav to resultater, der stritter lidt i hver sin retning. En stedkendt iagttager har oplyst, at Torskebjerg er en betegnelse for et højdedrag med udsigt lige over for træbroen nær den i 1947 udbrændte Mølleknappe, og torskehistorien/sagnet skulle være knyttet til greven på Wedellsborg – og ikke nogle ”hellige mænd”.

Ørsbjerg Mark
Denne lokalitet var ifølge en anden stedkendt iagttager et tidligt navn for den nuværende Pindsende lidt syd for Ørsbjerg By. I hvert fald hed den således på ejendomspapirer fra 1930’erne.

Men hvad gør nu det, at oplysningerne stritter i hver sin retning? Sagn er jo ikke verificerbar historieskrivning, selvom de kan rumme lidt historisk kernestof.

Sagn har det jo med at mutere ligesom corona-virus, når de bliver fortalt fra mund til mund, men heldigvis er sagnene underholdende og ganske ufarlige for folkesundheden. Og i dystre tider kan vi jo godt bruge lidt underholdning og refleksion.

Tak til de to kyndige iagttagere.

H.W./Aarup.dk

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.