Nyheder i Skydebjerg

Skydebjerg gamle skole er blevet renoveret. Foto: hw

Skydebjerg gamle skole er blevet renoveret. Foto: hw

1. Der er nu danseskole i Skydebjerg Forsamlingshus, og det foregår på torsdage. Alle fra 3-4 år op til voksne kan deltage hos Danseinstitut La Cour (tlf. 20687889).

2. Skydebjerg har også en landsbyambassadør, idet Steen Kjær går rundt og byder nytilkomne velkommen.

3. Forsamlingshuset har nu flere udlejninger efter renoveringen. Den lille sal + køkken kan lejes for 750 kr. og den store sal kan lejes for 1550 kr. incl. rengøring.

4. Skydebjerg vil gerne have en hjertestarter, og der arbejdes på det. Den bør ifølge Steen Kjær stå lige i ”centrum”, ”city” eller ”downtown”, og det er ved den gamle kro.

5. Opgaver for byen: Bevaring og sikring af kulturmiljøer og bygninger, fx også rensning af gadekær.

6. Foreninger i Skydebjerg:

Borgerforening – fmd. Lise Busk, Skydebjerg Krolfforening, vandværk med Mogens Carlsen som formand og menighedsrådet med Steen Kjær som formand.

7. Planer: At få et landsbylaug i stedet for et lokalråd og at få flere foredrag i forsamlingshuset.

H.W.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.