Landsbypedellerne i Grønnemose

Grønnemoses landsbypedeller udgør et korps, der arbejder ganske frivilligt, men deres arbejde belønnes af kommunen med et årligt beløb, der gavner hele lokalområdet.

Dette arbejde har bl.a. bestået i at klippe rabatter, holde legepladsen ved boligområdet og desuden passe de rekreative områder.

Enkelte medlemmer er holdt op pga. alder eller fraflytning, men andre er kommet til, så korpset nu udgør 15 mand.

Der er for nylig af kommunen bevilget 32.000 kr. til ny plæneklipper, buskrydder og andre redskaber, så arbejdet kan fortsætte på bedste vis til gavn for et godt lokalområde.

H.W./Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.