Ny strategi skal sætte gang i turismehjulene

Nu kan du komme med indspark til, hvordan vi sammen skal booste turismen i Assens Kommune fremover. Assens Kommune har nu i samarbejde med blandt andre Udvikling Assens lavet et udkast til den kommende turismestrategi for kommunen, som nu bliver sendt i høring.

”Vi ønsker, at udvikle eksisterende og kommende attraktioner og oplevelser, forlænge turismesæsonen og skabe vækst i turisterhvervet på et bæredygtigt grundlag, så Assens Kommune som en grøn destination bliver ved med at være et attraktiv turistmål.”, siger formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur i Assens Kommune, Elmer Philipsen.

Turismen i Assens Kommune er i dag et lille erhverv målt på antal overnatninger og antal arbejdspladser, hvis man sammenligner os med andre fynske kommuner. De seneste 4 år er antallet af årlige overnatninger steget med godt 31.000 overnatninger, og det er blandt andet den vækst, som den nye turismestrategi skal være med til at booste yderligere.

Mere turisme gavner både borgere og virksomheder
”Turismen er et vigtigt erhverv, og vi vil gerne have mere vækst og udvikling. Både på grund af indtægter og arbejdspladser, men også fordi de attraktioner og aktiviteter, der kommer med turisterne, også kommer os, der bor her, til gavn. Hvis vi styrer det rigtigt, og det gør vi her på Vestfyn, giver det levende byer, flere kulturtilbud, bedre faciliteter i naturen og meget meget mere.”, siger Kristine Lawaetz Lyngbo, direktør for Udvikling Assens. Udkastet til strategien sætter fokus på flere områder, som eksempelvis:

  • Udviklingen af attraktioner og oplevelser på et grønt og bæredygtigt grundlag.
  • Vækst i turisterhvervet målt på både antal overnatninger, antallet af arbejdspladser og døgnforbrug.
  • Udvikling af turismen herunder kyst- og kulturoplevelser, så vi i endnu højere grad udnytter det store potentiale, vi har som kystnær destination.
  • Forlængelse af turistsæsonen ud over sommermånederne.
  • Forøgelse af eksisterende overnatningskapacitet især i de kystnære dele af kommunen.
  • Udvikle nye overnatningsmuligheder i respekt for de naturværdier, landskabsværdier og kulturhistoriske værdier, der er i det omkringliggende landskab.

Alle kan komme med indspark
Strategien skal sætte retningen for, hvordan turismeerhvervet skal udvikles, og når den er vedtaget skal den omsættes til konkrete handlinger og tiltag.

Fra mandag den 15. marts og fire uger frem kan borgere og virksomheder komme med indspark til, hvordan vi sammen udvikler turisterhvervet på et bæredygtigt grundlag. Det kan være, der er bemærkninger eller forslag til justeringer af indholdet i strategien, eller det kan være forslag til, hvilke handlinger og konkrete initiativer, der bør arbejdes videre med for at realisere strategiens dele.

Alle inputs er velkomne, og de kan sendes til os via følgende
hjemmeside: www.assens.dk/turisme

Kontaktpersoner:
Elmer Philipsen
Formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur
Tlf. 23 81 29 06

Martin Albertsen
Direktør for By, Land og Kultur
Tlf. 23 43 90 15 – 64 74 74 90

Kristine Lawaetz Lyngbo
Direktør for Udvikling Assens
Tlf. 24 90 87 20

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.