Havørreder i Brende Å

En havørred fanget med kameraet i Brende Å.

En havørred fanget med kameraet i Brende Å. Foto:HS

I månederne lige før og efter jul plejer havørrederne at trække op i de mest velegnede åer for at gyde, og det førte ifølge oplysninger under dagsordenpunkterne fra Assens Kommunes fagudvalg for Miljø, Teknik og Plan til en orientering om situationen i Brende Å, hvor der i november blev foretaget el-fiskeri.

Der blev den 7. november fanget (og genudsat) 59 fine havørreder, hvoraf de tre største var på 80, 69 og 66 cm.

Desuden blev der observeret en hel del ørredyngel og elritser, sidstnævnte er små karper på max 10 cm.

Det er vel ikke så ringe endda?

H.W./Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.