Generalforsamling i Aarup Tennisklub

Aarup Tennisklub afholder ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 25. April 2017 kl. 19 i klubhuset på Stadionvej 1a, 5560 Aarup

Dagsorden ifølge vedtægterne (vedtægterne kan læses på hjemmesiden, eller fremsendes på mail hvis det ønskes):

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år.
  3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag:
  5. Valg af bestyrelse. Jvf. §9.: På valg er Claus, Willy og Martin
  6. Valg af revisor. Jvf. §13.: På valg er Ellis Ådal
  7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet, bedes fremsendt senest 8 dage før generalforsamlingen på

Hjælp med at sikre at der også i fremtiden er en tennisklub i Aarup, kom og brug din stemmeret.

Med Venlig Hilsen, Martin Juhl Nielsen, Formand Aarup Tennisklub

Få mere information på: www.aaruptennisklub.dk

eller følg med i de seneste nyheder på: https://www.facebook.com/aarup.tennisklub/

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.