Frivillige mentorer skal booste unges selvtillid

Assens Kommune og Landsforeningen Talentspejderne har netop indgået en partnerskabsaftale. Målet er, at frivillige mentorer skal hjælpe skoletrætte og sårbare unge til at sætte deres talenter i spil, finde skolegejsten og gå efter en ungdomsuddannelse. Næste skridt bliver at finde mentorer.

Mange unge er ikke klar over, hvad de er gode til. Lavt selvværd, skoletræthed, teenageproblemer derhjemme og ingen tro på egne evner er nogle af de udfordringer, de unge kæmper med. Det gør, at eksempelvis valg af uddannelse efter folkeskolen bliver svært – og nogle unge vælger ungdomsuddannelsen helt fra. En forebyggende indsats er vigtigt for at vende udviklingen. Assens Kommune har derfor indgået aftale med den frivillige Landsforening Talentspejderne, som et supplement til den kommunale indsats.

 • I Assens Kommune ønsker vi, at vores unge får de bedste forudsætninger for at leve et godt liv med et stærkt selvværd. At de unge vælger uddannelse til, er et af de vigtige pejlemærker, som vi arbejder efter. I fællesskabet kan vi rigtig meget, og mentorordningen kan noget særligt, fordi den bygger på et samarbejde mellem Talentspejderne, de unge, frivillige, forældre, skoler og kommune., fortæller Charlotte Kjær, formand for Social og Sundhed og fortsætter.
 • Jeg er glad for, at vi med en andel af §18 midlerne til frivilligt socialt arbejde kan støtte etablering af et frivilligt tilbud, der supplerer kommunens egen indsats – og som i den grad understøtter ambitioner i både Vision 2030 og sundhedspolitikken, afslutter Charlotte Kjær.

Aftalen glæder også formand for Uddannelse, Børn og Familie Mogens Mulle Johansen.

 • Det glæder mig rigtig meget, at vi snart kan tilbyde et forløb til nogle af vores unge mennesker. Vi har et vigtigt fokus på, at vores børn og unge har et godt fundament at bygge på senere i livet, og at de har en følelse af, at de lykkes. Vi har særligt opmærksomhed på de børn og unge, som af den ene eller anden grund står et sårbart sted, og det kan mentorordningen netop støtte op om, afslutter Mogens Mulle Johansen.

De unge kan mere end de tror
Talentspejdernes forløb foregår ved, at de unge får en frivillig mentor. Mentorer har forskellig baggrund – nogle kommer fra erhvervslivet, mens andre er pensionister eller efterlønnere. Vigtigst er, mentorerne selv har en erfaring med uddannelse/job, som de gerne vil give videre, og at de tror på, at alle unge har evner og talenter, som kan udfoldes.

Mentoren fungerer som en rollemodel og er blevet uddannet i det læringsprogram, som skal hjælpe den unge til at finde sine styrker, evner og talenter. Når disse er afdækket, hjælper mentoren med at finde en uddannelsesvej, som matcher den unges styrker.

 • Der er alt for mange unge, som ikke kommer i uddannelse, og det vil vi gerne gøre op med. Unge kan meget mere, end de tror, men det er vigtigt, at de får den rette støtte og anerkendelse. Når de unge finder ud af, hvad de er gode til, så har de en forudsætning for at sætte en retning, når de skal vælge uddannelse, og så giver skolen pludselig mening, forklarer Tom Pedersen, Sekretariatschef ved Talentspejderne, som lægger vægt på, at forløbet også handler om livsmestring:
 • Når de unge føler sig hørt, så åbner de op, og der bliver grobund for samtaler, der også handler om livets udfordringer i almindelighed. De unge og mentorerne får derfor ofte et nært forhold til hinanden, afslutter Tom Pedersen.

I løbet af de næste 3 år, er det målet, at 80 børn og unge fra 12-16 år, får en mentor, som skal hjælpe dem med at afdække deres talenter.

Lige nu bliver der arbejdet på at finde mentorerne. Vil man være mentor for en ung, kan man kontakte Jeanne Banke Nielsen fra Talentspejderne på: .

Fakta om Talentspejderne og mentorforløbet

 • Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, upolitisk og ikke religiøs, humanitær organisation, som hjælper unge med at få øje på og udvikle deres evner og talenter.
 • Talentspejdernes forløb er udviklet af førende læringseksperter.
 • Talentspejderne er støttet fra A. P. Møllers Støttefond.
 • Et talentforløb består af 24 ugentlige møder af ca. 1½ times varighed, og målet er at ruste og motivere de unge til at fortsætte på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen.
 • Midlerne til partnerskabet er kommet fra § 18 puljen, som Social og Sundhedsudvalget står bag. Fra 2021 -2023 er der afsat 100.000 kr. årligt.
 • Find mere information på https://talentspejderne.dk/

Yderligere information
Charlotte Kjær, Formand for Social og Sundhed, tlf.: 2937 9053
Mogens Mulle Johansen, Formand i Uddannelse, Børn og Familie, tlf.: 2937 9058
Tom Pedersen, Sekretariatschef, Talentspejderne, tlf.: 2577 8646

 

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.