Flere dele af kultur- og idrætslivet kan åbne fra i dag

Gældende fra torsdag den 6. maj kan der åbnes endnu flere aktiviteter i kultur- og foreningslivet. Aftalen mellem folketingets partier indeholder følgende:

 • Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500.
  Åbningen sker med de krav og restriktioner, som følger af ekspertgruppens anbefalinger.
 • Indendørs idræt genåbner for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud (p.t. 25 personer).
  Dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år.
  Kulturministeriet vil snarest i samarbejde med idrættens organisationer udarbejde en liste over kontaktsport.
 • Der åbnes endvidere for al indendørs idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år, herunder også for idræt, der ikke er i organiseret regi. Forsamlingsloftet for idræt for personer over 70 år hæves ligeledes fra 10 personer til 25 personer, så det følger det indendørs forsamlingsforbud pr. 6. maj 2021.
 • Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i idrætsaktiviteten. Pligten til at påse, at kravet om coronapas er opfyldt, fastlægges i samarbejde med sektorpartnerskabet. Myndighederne vil i samarbejde med aktørerne i sektorpartnerskabet finde en model, der vil fremgå af retningslinjerne for sektorpartnerskabet.
 • Der åbnes for fitnesscentre, herunder fitnesscentre på hoteller, med krav om coronapas. Der vil være krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.

Det betyder også, at kommunale lokaler og lokaliteter åbnes og kan anvendes til de aktiviteter, der nu åbnes for. Såfremt der er spørgsmål til brug af kommunale lokaler, er I velkomne til at kontakte Lise Christoffersen på mail   eller tlf. 64 74 75 07.

Mere information og de nærmere retningslinjer kan findes og følges på Kulturministeriets hjemmeside https://kum.dk/

 

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.