COVID-19: Overblik over kommende ansøgningsfrister

Der er snart ansøgningsfrist for en række af de særlige hjælpepakker, der er vedtaget på Kulturministeriets område i forbindelse med COVID-19.

 

 

 

 

På Kulturministeriets område er der etableret en række hjælpepakker, som skal hjælpe kunstnere og det danske kultur- og idrætsliv, der er påvirket økonomisk som følge af coronarestriktioner.

En række af de puljer og kompensationsordninger, der bliver administreret af Slots- og Kulturstyrelsen, har ansøgningsfrist inden længe. Det drejer sig om følgende:

Pulje til aktiviteter på biografområdet
Puljen kan søges af biografer, der har hjemsted i Danmark. Puljen yder tilskud til filmforevisninger med publikumsfremmende aktiviteter i perioden fra den 6. maj til og med den 6. september 2021. Der kan søges om tilskud til både direkte og indirekte omkostninger forbundet med filmforevisningen.

Det er en betingelse for at opnå tilskud, at ansøgere i forbindelse med filmforevisninger iværksætter særlige publikumsfremmende tiltag.

Ansøgningsfrist: Den 14. juni 2021.

Læs mere om puljen

Kunststøtteordningen 2020
Ordningen er rettet mod professionelle kunstnere med kombinationsindkomster. Man kan søge ordningen, hvis man som kunstner har mistet mindst 30 procent af sin indtægt fra kunstnerisk virke i 2020. Det er muligt at søge om kompensation for perioden fra den 1. september til og med den 31. december 2020.
Bemærk, at der også er en ordning for økonomisk tab i 2021, der først har frist i august måned.

Ansøgningsfrist: Den 15. juni 2021.

Læs mere om puljen

Kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.
Ordningen kan blandt andet søges af kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, som har haft produktionsomkostninger til publikumsrettede aktiviteter, der er blevet aflyst, udskudt eller afviklet med væsentlige ændringer på grund af coronarestriktioner.

Der kan søges om kompensation for en periode frem til den 5. april 2021.

Bemærk, at der også er vedtaget en aftale om yderligere forlængelse af ordningen frem til den 30. juni 2021.

Ansøgningsfrist: Den 15. juni 2021.

Læs mere om puljen

Genstartspulje 1 – Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning
Puljens formål er at yde tilskud til sikkerhedsmæssige tiltag til aktiviteter og arrangementer, der sikrer en sikker genåbning af kultur- og idrætslivet. Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, herunder kulturinstitutioner og idrætsorganisationer.

Ansøgningsfrist: Den 28. juni 2021.

Læs mere om puljen

Genstartspulje 2 – Kultur for alle – digitale tilbud til borgerne
Puljens formål er at gøre kulturtilbud tilgængelige gennem digitale tiltag. Der kan søges om tilskud til omkostninger forbundet med digitaliseringen af kultur- eller idrætstilbud. Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, herunder kulturinstitutioner og idrætsorganisationer.

Ansøgningsfrist: Den 28. juni 2021.

Læs mere om puljen

Genstartspulje 3 – Aktiviteter for vækstlagets aktører
Puljens formål er at støtte aktiviteter i vækstlaget med henblik på fortsat udvikling, aktivitet og eksponering af vækstlaget inden for kultur- og idrætslivet. Puljen kan søges af aktører i vækstlaget inden for kultur- og idrætsområdet, det vil sige nye kunstnere og atleter/idrætstalenter. Puljen kan også søges af kultur- og idrætsforeninger og kulturinstitutioner.

Ansøgningsfrist: Den 28. juni 2021.

Læs mere om puljen

Genstartspulje 4 – Nye formater for aktiviteter i det offentlige rum

Puljens formål er at yde tilskud til afprøvning af nye formater. Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet. Den ansøgende forening eller institution skal indgå i samarbejde med en anden forening eller institution – for eksempel på tværs af sektorer – om det projekt, der søges om tilskud til.

Ansøgningsfrist: Den 28. juni 2021.

Læs mere om puljen

Genstartspulje 5 – 100 dage med kultur og idræt
Puljens formål er at støtte aktiviteter, der indgår i en landsdækkende festival for kultur og idræt, som vil være med til at markere genåbningen af kultur- og idrætslivet i hele landet. Puljen kan søges af kommuner til aktiviteter i kommunen i samarbejde med lokale aktører og foreninger.

Ansøgningsfrist: Den 28. juni 2021.

Læs mere om puljen

Hvis man har spørgsmål til de enkelte kompensationsordninger eller puljer, er man velkommen til at ringe til Kulturministeriets Corona-Hotline.

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger

Yderligere oplysninger:
Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.