Lokalarkivets årsskrift 2023

Årsskriftet fra Aarup lokalhistoriske Arkiv og Forening er nu udkommet, og det kan købes i arkivets åbningstid torsdage mellem kl. 14 og 16. Pris 30 kr.

Layout: Arkivleder Aase Beyer Clausen

Skriftet indledes som sædvanlig med en oversigt over bestyrelse, redaktionsudvalg og over de frivillige medarbejdere. Den findes på side 2.

Skriftets emner i 2023:
De første to artikler rummer fortællingen om arkivets første 50 år, idet stifteren Peder Nielsen skabte det første arkiv i det gamle rådhus, der dengang var blevet til bibliotek lige over for Industrien. Derefter følger en side om den lokalhistoriske forening, der blev skabt i 1982, mens Willy Klüwer var arkivleder.

Om en kuglepostvogn og om Inger Johansens skoletid
I 1935 var en historisk ”kuglepostvogn” på rundrejse gennem Danmark, og den skulle selvfølgelig besøge den berømte kromand i Gribsvad. Det omtales på siderne 9, 10 og 11.

Fra 1939 og to år frem gik Inger Johansen i forskolen i Orte, og der skrev man på skifertavle med en griffel, men sangbogen og salmevers udenad betød også meget.

Lokale landbrugsforhold ca. 1843 – og et testamente på Pejrupgaard
Omkring 1840 var dansk landbrug meget anderledes end i nutiden. Humle og tørveskæring var på programmet, men en højskole i Gelsted ville have fremskridt.

På Pejrupgaard nåede ejeren at skrive et testamente lige før han døde i 1786, og så kunne to store gårde få meget unge ejere.

Skolebordsfortælling, tidlige mejerier og ”naturgas”
Emmy Vigild var lærer i Kerte efter 1950, og hun har ladet skolebordet fortælle ”dets erindringer”.
Inden for vores postnummer har der været flere tidlige mejerier – de er omtalt på side 23 og 24.
Da ”naturgassen” kom til Aarup i 1982, blev den betegnet som totalt ren. Men var det nu også hele sandheden?

Kontakt
Formand er Jørgen Koch Sørensen, arkivledere Aase Beyer Clausen og Ebbe Svenning Hansen.
Mail: – telefon 21835079
Læs mere på www.lokalarkivaarup.dk

H.W./Aarup.dk

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.