Besøgspåbud indføres på alle plejehjem i Assens Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udstedt et påbud om midlertidige besøgsrestriktioner for besøgendes adgang på alle kommunens plejehjem. Formålet er at forebygge udbredelse af corona-virus.

Påbuddet udstedes, idet der i Assens Kommune den seneste uge er konstateret 117,2 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere.

Beboerne på plejehjemmene har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg i den kommende tid.

Det betyder, at:

  • Besøg kan ske i den del af boligen, som beboeren selv råder over, hvis besøget sker i en kritisk situation, eller den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person.

    eller

  • Besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst tre faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere to faste nære pårørende); dog højst to nære pårørende ad gangen.

    og

  • At besøg i andre situationer end de ovenfor beskrevne, skal foregå på udendørs arealer.

Påbuddet er gældende fra den 15. december, og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver det. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer løbende påbuddet og ophæver det, når det er forsvarligt.

Yderligere oplysninger
Charlotte Kjær, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 29379053 eller Signe Lunn Walls, leder for Ældre og Sundhed i Assens Kommune, tlf. 64746742 / 24862092

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.