Både unge og voksne med angst og depression kan nu få hjælp online

Danmark er stadig lukket mere eller mindre ned. Derfor åbner Assens Kommune nu og indtil sommerferien 2020 for, at både unge og voksne med angst og depression kan få hjælp via webkurset ’LÆR AT TACKLE angst og depression – online’. Det sker i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og med støtte fra den A. P. Møllerske Støttefond og TrygFonden.

Mange, der i forvejen lider af angst og depression, er ekstra påvirket af følgerne af Corona-pandemien.
Bekymringer, tankemylder og ensomhed fylder for mange mere end ellers, og ens situation kan i det hele taget føles meget vanskelig. Samtidig er kommunens almindelige LÆR AT TACKLE-hold, hvor man mødes fysisk, sat på pause som følge af Corona-pandemien. Derfor glæder det kommunen at kunne fortælle, at man i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning nu åbner for, at både voksne og unge fra 15 år og op kan tilbydes deltagelse på kurset ’LÆR AT TACKLE angst og depression’ i en onlineversion.

Sundhedskonsulent Helle Thode fra Assens Kommune siger:
– Onlinekurset ’Lær at tackle angst og depression’ er en rigtig god mulighed for at få hjælp til at tackle angst eller depression. Normalt holder vi ”fysiske” kurser, men det er jo ikke muligt lige nu. Angst og depression er desværre noget, der fylder meget – og måske særligt i denne tid. Vi er alle mere isolerede hjemme, og tankerne kan komme til at fylde rigtig meget. Med kurset får deltagerne nogle redskaber til at klare hverdagen, og kurset er også en mulighed for social kontakt og følelsen af at indgå i et fællesskab, mens vi holder afstand.

Hjælp derhjemme – på afstand
Onlinekurset er baseret på det evidensbaserede kursus LÆR AT TACKLE angst og depression og udviklet til voksne, der af forskellige årsager ikke kan deltage på fysiske kurser. I stedet følges forløbet fra pc fra hjemmets trygge rammer. I forbindelse med Corona-situationen har Komiteen for Sundhedsoplysning samtidig tilrettet forløbet, så også unge mellem 15 og 25 år kan deltage i forløbet på deres egne hold.

Hvert onlinekursus løber over 6 uger og består af 6 moduler samt live-undervisning én gang om ugen. På livedelen introduceres kursisterne til en række emner, som de efterfølgende arbejder med på egen hånd. Desuden hjælper de hinanden med at løse fælles udfordringer via en chatfunktion. Kursisterne kan hverken se eller høre hinanden.

Løbende kursusopstart
Der er løbende kursusopstart. Borgere, som ønsker at deltage på et onlinekursus, bedes kontakte
kursuskoordinator Helle Thode Frifeldt på 64 74 71 66.

Se kort introduktion til kurset på https://laerattackle.dk/angst-og-depression/angst_online/

Fondenes støtte
Nogle af holdene til unge gennemføres med støtte fra den A. P. Møllerske Støttefond som en mindre del af et større projekt for unge med et samlet beløb på kr. 8.316.330,00.

Nogle af holdene til unge samt alle holdene til voksne gennemføres med støtte fra TrygFonden med et samlet beløb på kr. 330.600,00. TrygFonden har desuden tidligere støttet udviklingen af online-kurset til voksne.

For yderligere oplysninger kontaktes
Helle Thode Frifeldt
Sundhedskonsulent
Assens Kommune
64 74 71 66

 

Baggrund for LÆR AT TACKLE

LÆR AT TACKLE er evidensbaserede mestringskurser, som udbydes i 2 ud af 3 danske kommuner. Kurserne tager udgangspunkt i borgerens egen indsats og håndtering af sygdom, som har stor betydning for effekten af behandling og forebyggelse af tilbagefald. Derfor lærer kursisterne på kurset at anvende konkrete værktøjer til håndtering af udfordringer i hverdagen, så det bliver dem selv, der styrer sygdommen, og ikke omvendt.

LÆR AT TACKLE bygger på ligemandsprincippet, som skaber gensidig identifikation. Derfor har kursets instruktører selv kroniske eller langvarige helbredsproblemer.

Kurserne er et godt supplement til behandling, sygdomsspecifik rådgivning og undervisning, som varetages af sundhedsfagligt personale på fx sygehuse, i kommunalt regi og i privat praksis.

I Danmark består LÆR AT TACKLE af 5 kurser, der desuden er videreudviklet til bl.a. unge, udsatte, mennesker med dansk som andetsprog samt onlineversioner. Fagfolk kan læse mere på
https://empowerment.dk/.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.