Assens Kommune har gjort det nemmere for mindre virksomheder at byde ind på byggeopgaver

Efter en dialog med Dansk Byggeri har Assens Kommune valgt at ændre betingelserne for håndværkeres og entreprenørers garantistillelse i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Det betyder bedre vilkår for mindre virksomheder.

Praksis er, at når håndværkere og entreprenører arbejder med bygge- og anlægsopgaver for Assens Kommune, så skal de stille en bankgaranti for, at arbejdet bliver udført, og at kvaliteten af arbejdet er i orden. Tidligere var bagatelgrænsen på 300.000 kroner. Byrådet har nu besluttet, at entrepriser under 1 mio. kroner ikke længere skal stille med økonomisk sikkerhed for, at det aftalte arbejde bliver udført.

Ændringen af praksis kommer på baggrund af et møde, som Assens Kommune havde med Dansk Byggeri. Brancheforeningen ønsker at skabe mere ensartethed på tværs af kommunerne, og en række kommuner har allerede hævet grænsen.

Et led i at styrke erhvervsvenligheden
– Vi er en erhvervsvenlig kommune, og vi er altid lydhøre for, hvordan vi kan styrke vores erhvervsvenlighed. Vi har haft en god dialog med Dansk Byggeri. Ved at hæve bagatelgrænsen, håber vi, vi er med til at skabe bedre vilkår for mindre entreprenører og håndværkere. Derfor har vi valgt at følge Dansk Byggeris råd, forklarer borgmester Søren Steen Andersen.

For at sikre sig, at projekterne bliver udført med den nødvendige kvalitet kan Assens Kommune tilbageholde noget af entreprisesummen frem til aflevering og udbedring af eventuelle mangler.

Miljø-, Teknik- og Planudvalget har fået opgjort, at der i de sidste 10 år er gjort krav gældende i forhold til stillede garantier i ca. 10 tilfælde.

Heraf er en væsentlig del afledt af konkurser, hvor entreprisesummen har været højere end 1 mio. kroner, hvor der også efter ændringen fortsat vil være garantikrav.

For yderligere oplysninger kontakt
Søren Steen Andersen, borgmester, Assens Kommune, 29 37 90 65.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.