Genåbning af kirkerne i 5560 Aarup

Fra mandag den 18. maj er kirker, sognegårde, og menighedshuse igen åbne for offentligheden, og som mange andre steder i landet vil vi igen kunne komme i kirke i 5560 Aarup Kristi Himmelfartsdag den 21. maj.

I områdets seks kirker er der følgende gudstjenester:

Kristi Himmelfartsdag Torsdag den 21. maj.

  • Orte Kirke, kl. 10.15, gudstjeneste uden altergang.
  • Padesø Kirke, kl. 11.30, gudstjeneste uden altergang.

Søndag den 24. maj

  • Kerte Kirke, kl. 9.00, morgengudstjeneste uden altergang.
  • Rørup Kirke, kl. 9.30, gudstjeneste uden altergang.
  • Skydebjerg Kirke, kl. 10.15, gudstjeneste uden altergang.

I Aarup Kirke er der først gudstjeneste i pinsen.

Ligesom alle andre steder er der ved gudstjenesterne retningslinjer, som skal overholdes. Det gælder ikke mindst, at der skal holdes afstand, og der skal være mulighed for god håndhygiegne. Det generelle afstandskrav om 1 meters afstand gælder også i kirkerne, men der er her en række særlige forhold, der skal tages hensyn til. Fx hvis der skal synges, skal der også være to meter mellem kirkegængerne. Og der vil blive sunget ved gudstjenesterne i 5560 Aarup. Har man sin egen salmebog derhjemme kan det jo være en god idé at finde den frem og tage den med.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i selve kirkerummet, men der må højst være 1 person pr. 4 kvm guldareal, og der er dermed begrænsning på, hvor mange der kan være i kirken. Men forsamlingsforbuddet gælder uden for kirken, medmindre der er tale om begravelse eller bisættelse.

Kerte og Orte Kirker er også igen åbne i dagtimerne som vejkirker.

Skrevet af Annie Gaardsted Frandsen

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.